From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Vývoj Blenderu


Sestavení

Projects

 • Under Development,
 • Finished and Inactive

Architecture

 • Design Documents
 • Code Architecture

Tools

 • Subversion
 • Debugging
 • Code Review

Process

 • Release Cycle
 • Patches and Bugs
 • Module Owners
 • Translating UI

Contact

 • Mailing Lists
 • IRC
 • Sunday Meetings


O této stránce...

Tento nástroje je 'živoucí' dokumentací, umožňující spolupráci vývojářů Blenderu nebo nadšenců jiných schopností - nástroje pro diskuzi, návrh, vývoj, dokumentaci... Před tím, nežli se pustíte do úprav stávajících stránek, či vytváření nových, si přečtěte Manuál editora příručky a struktura. Abyste především věděli přesné pojmenování a místění stránek. Ne zřídkakdy se může vaše nová stránka stát pro uživatele tak užitečnozu (podle počtu přístupů), že může být do budoucna zahrnuta do dalších etap vývoje a zejména bude dalšími nadšenci přeložena do dalších jazyků. V případě nejasností čtěte informace na této kontaktní stránce.