From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Конфигуриране на Blender

Стандартната инсталация на Blender съдържа хиляди функции, а и изглежда чудесно. Все пак има няколко неща, които може да поискате да направите по време на инсталирането или подновяването на Blender:

 • Да посочите на Blender ресурси на Вашата машина;
 • Да копирате и тествате потребителски python скриптове;
 • Да покажете на Blender местоположението на модулите за текстури и последователности;
 • Персонализиране на Ваши анимации, моделиране, материали, последователности and scripting desktops;
 • Да определите изходната директория за анимациите.

Основният прозорец на Blender съдържа всички Потребителски настройки User Preferences – цъкнете за повече инфо, включително File Paths раздел, където да направите желаните настройки. След това, идете в директорията \Blender\Scripts\ и копирайте отделно разпространяваните скриптове в директорията .blender\scripts . Пътищата до модулите за текстури и последователности също са в User Preferences, и обикновено са в \Blender\bin . Различни работни площи (desktops) се избират от падащо меню в лявата горна част на екрана. Вие можете да променяте размера и конфигурирате всеки от тях, така че да отговарят на вашите предпочитания (за начинаещите, настройките по подразбиране са добри). Ако цъкнете върху бутона Render, за да се покаже изходната директория, където Вашите анимации ще бъдат поставени (по подразбиране), можете да пренасочите пътя към ваша временна директория. Накрая запишете направените промени с CtrlU.

Blender3D FreeTip.gif
Info
Клавишната комбинация CtrlU записва всички настройки от отворения в момента Blender файл във файла с настройките по подразбиране (обикновено той е с име .B.blend). Настройките от този файл се зареждат при стартирането на Blender и при натискането на CtrlX, което отваря нов файл (New file). Има няколко начина да върнете оригиналните настройки по подразбиране на Blender, в случай, че сте променили нещо, но резултатът не Ви харесва:
 • Идете в менюто File и изберете Load Factory Settings, след което натиснете CtrlU за да запазите настройките. Ако работите с по-стара версия на Blender и този метод не е наличен, опитайте следното:
 • Изтрийте файла .B.blend (местоположението му е различно в зависимост от операционната система). При следващото стартиране на Blender файлът ще бъде създаден отново, като ще бъдат записани вградените настройки по подразбиране.


Създаване на структурата потребителски директории

Ако сте начинаещ в настройването на Blender, Вие ще искате да поддържате някаква организация, тъй като много бързо ще натрупате много модели, текстури, картини, .blend файлове, .zip файлове, Python скриптове и т.н. Поставянето на всичко това в една директория води до объркване, така че е препоръчително да отделите няколко минути за създаването на папки, с цел създаване на някаква организация. Ето няколко препоръки, базирани на няколкогодишен опит, което не означава, че това е единствения и най-правилен начин за организиране на Вашата библиотека. Съществуват и свободни инструменти, които могат да помогнат при управлението на големи проекти (напр. CVS/Subversion и Verse), но това е извън обхвата на този документ.

За обикновените потребители, препоръчваната структура от папки на твърдия диск е:

 • C:\Blender – споделена папка, съдържаща следните поддиректории:
  • \bin\ - програми (инсталационни exe-та), инструменти и добавки като Yafray, Python, Gocubic, Panocube, Virtual Dub и др.
  • \examples\ - примери (картини, филми), създадени от други, подходящи за обучение.
  • \lib\ - библиотека със справочни материали (повече за това – по-нататък).
  • \man\ - Потребителски наръчници, pdf ръководства като Blender Basics, видеоуроци от експерти, бързи справки и 'how-to' notes you've made.
  • \play\ - your own playground; a directory to save .blend files you're just playing around with.
  • \script\ - python скриптове, които не се разпространяват в комплект с Blender.
  • \tmp\ - Място за временно запазване на информация.
  • \tut\ - "how to" уроци, събрани от Мрежата. Има много видеоуроци и web страници там (запазват се като complete web page).
  • \util\ - Blender инструменти като Make Human, World Forge, и Tree Generator.
  • \work\ - И накрая, но не на последно място, ако действително сте се захванали със значим проект, даже и да е тръгнал от нещо дребно, сложете го тук.

Описание на директориите

Следващото е написано от името на автора на английския текст.

Основната директория /Blender/, в XP аз съм поставил в /Shared Downloads/. Създайте там папка /Blender/bin/ за свалените двоични файлове или инсталационните .exe файлове, както и всякакви други изпълними файлове, свързани с Blender, като YafRay, и като някои полезни DLL-и, които ползвате за разширяване функционалността на Blender.

 • Library: Знам, че бихте искали да създадете света, но вече има куп модели и какво ли не в мрежата, създадено от други творчески настроени хора. За да притежавате това богатство на предварително изградени знания, създайте папка (/Blender/lib/), където да поставяте тези неща. Директориите под тази могат да са /mesh (за blend файлове на мрежи), /tex за текстури-изображения, и /pic за снимки. Моята директория /blender/lib/mesh съдържа поддиректориите /animal, /human, /machine, и /house, за съхранение на .blend файлове, съдържащи модели от съответния тип. Директорията /tex също има подобна структура от поддиректории, съдържащи jpg или blend файлове с общи настройки на материали, които се използват за рисуване и оцветяване на обекти. Моята директория /tex съдържа поддиректориите /nature, /buildings, /painted, and /metal. Директорията /pic съдържа снимки на хора (Angelina Jolie), лица (дъщеря ми), мебели, моята кола (Dodge Viper), и други изображения и идеи, които използвам при нужда в процеса на моделиране.
 • Manual and User Guides: Създайте папка /Blender/man/ за съхранение на наръчници и ръководства в .html, (.doc) и/или .pdf формат. Има доста такива къде ли не. Също така, тук може да поставите копия на тези wiki страници за off-line справки.
 • Tutorials: Има доста ръководства свободни за сваляне от къде ли не. Създайте директория /Blender/tut/ за да съхранявате намерените от Вас уроци. Някои от тези уроци се предоставят от отделни лица и може да не са достъпни за дълго, така че ако решите, че сте намерили нещо полезно за Вас, свалете го в тази директория.
 • Python scripts: Blender използва Python като език за скриптове, разширяващи неговата функционалност. Има дузини такива скриптове, които могат да бъдат заредени от Blender. Когато намирате такива, записвайте ги в директорията /Blender/script/, както и различни скриптове, написани от Вас за създаване на резервни копия например и др.
 • Utilities: Blender се разви дотолкова, че вече има завършени програми, правещи чудесни неща. Съхранявайте инструменти като например Make Human и World Forge в /Blender/util/.
 • Just Do It!: И накрая, Вие трябва да имате и някакво собствено пространство, мой млад приятелю. Създайте директориите /Blender/play/ за файловете с Вашите творения и /Blender/work/, за работните файлове, когато сте се захванали с истински значим проект. Използвал съм Blender за да създам търговски, документален филм за Нигер, и патента (#6,796,205), така че имам поддиректории в /Blender/work за всеки от тези проекти. В директорията /Blender/work/ има поддиректории за всеки проект, а под нея, комплект /tex, /pic, /render, и /wav директории за съхранение на съответния тип данни: текстури, изображения, рендерирани изображения и звукови файлове респективно. Самите blend файлове съхранявам в /work/xxx/, където xxx е кратко име на проекта. В папката /Blender/play/ без особена организация има папки Yafray, anim (animation), Lighting и други, основно купчина боклук, която преравям, когато си спомня, че съм правил нещо подобно и го вмъквам, ако го намеря, в текущия ми проект, вместо да се мъча да си спомня как съм го правил, за да го направя отново.

Достъп до Интернет

Blender е интернет-ориентирано приложение, тъй като две от програмите в пакета могат да инициират достъп до Интернет, което да бъде забелязано от Вашата защитна стена (firewall):

 • Blender Foundation\Blender\blender.exe - основното приложение
 • Blender Foundation\Python\pythonw.exe - интерпретаторът на python скриптове

Освен това, Blender може да стартира вашия web browser (напр. Firefox) за да Ви достави информация от Интернет, например ако сте избрали Help->Manual.

За нормалната работа на Blender не е необходимо задължително да имате достъп до Интернет. Все пак, за да ползвате наръчника на потребителя, както и други ресурси в мрежата, Вие ще се нуждаете от връзка с Интернет.