From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
Blender3D FreeTip.gif
Již neupravovat, prosím

kompletní manuál byl migrován (bohužel pouze v anglické verzi) na novou platformu. Jakmile si vše "sedne", budu (budeme) postupně překládat a doplňovat s využitím stávajících textů.

Držme si palce, ať se dílo zdaří.

mkucera66 zavináč seznam cz


Blender3D FreeTip.gif
Poznámka o verzích a revize

Vylepšete manuál! Nebojte se a pište. Návod na dodržení konvencí je na stránce Příručka pisatele. Přestože česká verze manuálu dle doporučení zcela reflektuje anglický originál jak ve struktuře, tak i v obsahu, nebraňte se přispět novým českým textem do jakékoli české části stránky. Systém wiki je přehledný, logický a dává možnost každý detail doplňkových úprav revidovat a dále upravovat. Tedy Vaše případné příspěvky je možné nadále editovat i doplňovat.

Při překladu vycházím dle doporučení držeti se originálu (kvůli přehledům, pochopení, statistikám). Proto v případě nutnosti nepřidávejte nové stránky, ale raději doplňující informace napište pod další kapitolu. Po dohodě s anglickým týmem ji kdykoli "splitneme" do dvou částí. Díky!

Poslední změny o Vánocích 2013 se týkaly organizace a struktury kapitol v sekci animace Animation. Mnoho testu zůstává nepřeloženo, neboť rychlost překladů je podobná rychlosti nově vznikajících vlastností, funkcionality Blenderu a s nimi související nová dokumentace.


Quark66 13:13, 28 Sept 2014 (CEST)


Uživatelská příručka

Modelování

Úvod

Úvod

Objekty

Objekty
Výběr v objektovém režimu
Editování objektů
Skupiny a vazby
Duplikace
- bodů (Verts)
- stěn (Faces)
- skupiny (Group)
- rámců
Tracking Deprecated

Síťové modely (Meshes)

Sítě
- struktury modelů
- základy (primitiva)
- analýzy modelů
Výbírání
- vybíratelné prvky
- základy výběru
- pokročilé výběry
- výběr hran (Edges)
- výběr stěn (Faces)
Editování sítí
Základy úprav
- posuv, rotace, měřítko
- přidávání prvků
- odebírání prvků
- vytváření stěn a hran
- zrcadlové editování
Editování vrcholů (Vertices)
Editování hran (Edges)
Editování stěn (Faces)
Deformační nástroje
- zrcadlení
- hubnutí/tloustnutí
- vyhlazení
- zašumění
Nástroje pro duplikaci
- duplikovat
- vytáhnout (Extrude)
- vnořit (Inset)
- roztočit (Spin)
- skroutit (Screw)
Nástroje dalšího dělení
- rozdělit
- rozdělit smyčkou
- rozdělit nožem
- řez napříč
- spojení vrcholů
Bevel obroušení
Různé nástroje
Retopologie, přerozdělení
Vyřezávání (Sculpt)
Multi-rozlišení (Multi-Resolution)
Skupiny vrcholů (Vertex Groups)
- vytváření/mazání
- úpravy vah
- váhové kreslení (Weight Paint)
- nástroje
Vyhlazování sítě (Smooth)
Začištění

Křivky

Křivky
Výběry
Úpravy
Pokročilé úpravy

Povrchy

Povrchy
Úpravy povrchů

Textové objekty

Texty
Úpravy textů

Meta objekty

Metaobjekty
Úpravy metaobjektů

Prázdné objekty

Prázdné objekty (Empty)

Skupina objektů

Skupiny

Skripty

Modelovací skripty

World and Ambient Effects

Svět

Úvod
Pozadí světa

Okolní efekty

mlha
hvězdy

Sledování pohybu

Úvod

Sledování pohybu