From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

ovladače (drivers)

== drivers? == 

File:Doc animation driver fcurve.png
graph editor:? driver? example.
drivers? může použít vlastnosti numbers? transformace a skripty k řídící  hodnoty z vlastnosti 

použití  f-křivka  driver? čte  hodnota z  driver? hodnota a sady  hodnota z  vybraný vlastnost to bylo přidán k 

tak z toto příklad když  driver? hodnota je 2.0  vlastnost bude bude 0.5 

  driver? hodnota je určuje skrze driver? variables? nebo  scripted? expression? 

nejvíce  nastavení pro  drivers? f-curves jsou najít v  graph editor 


== přidávat drivers? == ;to? přidat driver? k vlastnost najít vlastnost vy chce k přidat driver? k Template:Shortcut/mouse na vlastnost a vybrat jeden z následující options:? ;add? drivers :this? bude přidat drivers? k sata z properies? related? k vybraný jeden :for? příklad to bude přidat drivers? k ray y a z pro rotace ;add? samotný driver :this? bude přidat samotný driver? k vybraný vlastnost
File:Doc add driver2.png
add samotný driver.
== drivers? panel == 

File:Doc animation panel drivers.png
graph editor:? drivers:? drivers? panel.
;this? panel je pro nastavení nahoru  driver? variables? nebo scripted? expression? který určuje  hodnota z  driver? hodnota 

==== driver? nastavení ==== 

;update? dependencies:? toto bude force?  update? pro  driver? hodnota dependencies? 

;remove? driver:? removes?  driver? z  objekt 

;type:?  typ z výpočty k použít na  driver? variables? 

:;average? value:? užívají    average? hodnota 

:;sum? values:? užívají    sum? 

:;scripted? expression:? užívají  scripted? expression? viz expr? 
::;this? option? does? ne použít  variables? ale oni může bude přidán k  scripted? expression? 

:;minimum? value:? užívají  lowest? hodnota 

:;maximum? value:? užívají  highest? hodnota 

;expr:? scripted? expression? 
:here? vy může přidat reálný numbers? math? operátor math? funkce Python vlastnosti driver? funkce 
:see? driver? expression? níže pro některý příklady 

;show? debug? info:? ukazuje  driver? hodnota 
:;the? current? hodnota z  variables? nebo scripted? expression? 

;add? variable:? přidává  nový driver? variable? 

==== driver? variables? ==== 

;name:? jméno k použít pro scripted? expressions/functions? 
:; ne spaces? nebo dots? jsou allowed? a musí start s  letter? 

;variable? type:?  typ z variable? k použít 

:;{{literal|single? vlastnost použít  hodnota z některý rna? vlastnost 
::;for? příklad  ambient? stínovaný color? z  materiály 
::;first? vybrat  typ z id-block? pak  id? z  id-block? pak kopie a paste?  rna? vlastnost (ctrl+v)? 

::;id-type:?  id-block? typ příklad key? obrázek objekt materiály 

::;id:?  id? z  id-block? typ příklad materiály 

::;rna? path:?  rna? id? jméno z  propery? příklad 'ambient'? z materiály stínovaný 

:;transform? channel:? použít jeden z  transorm? kanály z  objekt nebo bone? 

::;id:? id? z  objekt příklad krychle armatura kamera 

::;bone:? id? z  armatura bone? příklad bone? bone.002? arma.r? 
:::;? toto option? je pro armatura 

::;type:? příklad ray umístění ray rotace ray scale? 

::;space:? world? prostor transformace prostor local? prostor 

:;{{literal|rotational? rozdíly použít  rotace rozdíly mezi dva objekty nebo kosti 

:;distance:? použít  distance? mezi dva objekty nebo kosti 

;value:? ukazuje  hodnota z  variable? 


== příklady == === driver? expression? === zde jsou některý příklady použití scripted? expression? expr? k sata driver? hodnota
==== orbit?  point? ==== 

zde dva drivers? mít been? přidán k  krychle ray umístění a y umístění 

  scripted? expressions? jsou být použito k sata  objekt umístění 

;x? umístění expr:? 0+(sin(frame/8)*4)? 
::? (frame/8):? je  current? rámec z  animace divided? skrze 8 k slow?  orbit? down? 
::? (sin(? )*4):? toto returns?  sine? z (frame/8)? pak multiplies? skrze 4 pro  bigger? circle? 
::? 0+:? je použito k řídící  ray umístění offset? z  orbit? 
;y? umístění expr:? 0+(cos(frame/8)*4)? 
::? (frame/8):? je  current? rámec z  animace divided? skrze 8 k slow?  orbit? down? 
::? (cos(? )*4):? toto returns?  cosine? z (frame/8)? pak multiplies? skrze 4 pro  bigger? circle? 
::? 0+:? je použito k řídící  y umístění offset? z  orbit? 

frame? je  stejný jako bpy.context.scene.frame_current? 

==== driver? namespace? ==== 

;there? je  seznam z built? v driver? funkce a vlastnosti 
;these? může bude zobrazen skrze  Python console? 
<source? lang=python>>>>? bpy.app.driver_namespace['? 
__builtins__'] 
__doc__'] 
__loader__'] 
__name__'] 
__package__'] 
acos'] 
acosh'] 
asin'] 
asinh'] 
atan'] 
atan2'] 
atanh'] 
bpy'] 
ceil'] 
copysign'] 
cos'] 
cosh'] 
..</source>? 

;this? script? bude přidat  funkce k  driver? namespace? který může pak bude použito v  expression? driverfunc(frame)? 

<source? lang=python>import? bpy? 

def? driverfunc(val):? 

return? val? * val? #? return? val? squared? 

bpy.app.driver_namespace['driverfunc'] = driverfunc? #? přidat funkce k driver_namespace</source>? 

=== tvar key? driver? === 

;this? příklad je  tvar key? driver?  driver? bylo přidán k  tvar key? hodnota 

;this? příklad užívají  armatura bone? 'b'? z rotace k řídící  hodnota z  tvar key? 
;the? bone? rotace režim je sata k xyz euler? 

;the? driver? f-křivka je mapovány jako tak 
:bone? z rotace 0.0(0.0): tvar key? hodnota 0.0 
:bone? z rotace -2.09(-120.0): tvar key? hodnota 1.0 

;this? kind? z driver? může také bude setup? s  variable? typ rotace rozdíly 

;see? shape keys pro více info 

== viz také == 

*animation 
*graph? editor 
*f-curves 
*extending? Blender s python 

== links? == 
*python a jeho documentation 
*functions.wolfram.com 
˙?