From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Rozšířené výběry

Kapitola rozšířených způsobů výběrů popisuje složitější způsoby výběrů jednotlivých komponent síťového modelu. Odměnou za zvládnutí zdánlivé složitosti (pamatování si například horkých kláves) je možnost velice efektivně pracovat se síťovými modely, zjednodušit si činnost výběru s následnou editací a pod. V mnohých instruktážních videích na internetu jsou obvykle demonstrátory tyto výběry využívány poměrně často a předpokládá se tedy jejich obecné technické zvládnutí. Tak, jako v jiných oblastech je samozřejmě zdůrazněna trpělivost a píle a zejména čas uživatele doby používání těchto technik.

Menu v režimu úprav obsahuje další nástroj pro výběr komponent:


Mirror - zrcadlo vybere prvky sítě v zrcadleném prostoru.
Linked - linkované CtrlL vybere komponenty připojené k vybraným.
Select Random
náhodný výběr
Vybere náhodnou skupinu vrcholů, hran nebo stěn na základě procentuelní hodnoty.
Checker Deselect
kostkovaný odvýběr
Odvybere stěny tak, že vznikne kostkovaný vzorek uspořádání výběru (šachovnice).
Select Every
N Number of Vertices
Vybere vrcholy podle násobku N (tedy např každý pátý).
Select Sharp Edges
vybrat ostré hrany
Tato volba vybere všechny hrany mezi dvěmi stěnami, které svírají úhel menší nežli zadaná hodnota (vstup dialogem). Čím je nižší tento limitní úhel, tím budou vybrány "ostřejší" hrany. V případě hodnoty 180° budou vybrány všechny “typu manifold” (viz níže).
Linked Flat Faces
Ctrl⇧ ShiftAltF
Vybere připojené plochy, jejíž sklon je menší než definovaná mez. Toto je užitečné pro výběr ploch, které jsou téměř v jedné rovině.
Select Non Manifold
Ctrl⇧ ShiftAltM
Vybírá vrcholy, které nejsou kompletně ohraničené geometricky včetně okrajových hran, plovoucích hran, visících vrcholů. Dostupné pouze v režimu výběru vrcholů a hran (Vertex a Edge).
Interior Faces
vnitřní plochy
Vybere stěny, jejichž všechny hrany mají více nežli dvě stěny. Tj. "vnitřní" stěny ve smyslu nikoli objemu, ale plochy.
Side of Active
Aktivní stranu
Vybere všechna data sítě v jedné ose.
Select Faces by Sides
Plochy podle stran
Vybere všechny stěny se specifikovaným počtem hran.
Loose Geometry
geometricky ztracené
Vybere vrcholy nebo hrany které nejsou součástí povrchu. Tedy "ztracené prvky".

Výběr podobných

Mód: Edit mode

Klávesová zkratka: ⇧ ShiftG

Menu: Select » Similar...

Vybírá komponenty, které mají podobné atributy jako vybraná, a to na základě hraniční meze (parametru), která je definována ve vlastnostech po aktivaci tohoto nástroje. Nástroje volby závisí na zvolené metodě vybírání
Režim výběru vrcholů
Normal Vybírá všechny vrcholy jejichž normály směřují podobně, jako vybraná komponenta.
Množství souvisejících stěn Vybírá vrcholy, které mají k sobě připojený stejný počet stěn.
Skupiny vrcholů Vybírá všechny vrcholy ze stejné skupiny vrcholů.
Množství připojených hran Vybírá všechny vrcholy které have mají k sobě připojený stejný počet hran.
Režim výběru hran
Length - délka Vybírá všechny hrany jejichž délka je podobná délce vybrané hrany.
Direction Selects all edges that have a similar direction (angle) as those already selected.
Amount of Faces Around an Edge Selects all edges that belong to the same number of faces.
Face Angles Selects all edges that are between two faces forming a similar angle, as with those already selected.
Crease Selects all edges that have a similar Crease value as those already selected. The Crease value is a setting used by the Subsurf Modifier.
Bevel Selects all edges that have the same Bevel Weight as those already selected.
Seam Selects all edges that have the same Seam state as those already selected. Seam is a true/false setting used in UV-texturing.
Sharpness Selects all edges that have the same Sharp state as those already selected. Sharp is a true/false setting (a flag) used by the EdgeSplit Modifier.
Režim výběru stěn
Material Selects all faces that use the same material as those already selected.
Image Selects all faces that use the same UV-texture as those already selected (see UV-texturing pages).
Area Selects all faces that have a similar area as those already selected.
Polygon Sides Selects all faces that have the same number of edges.
Perimeter Selects all faces that have a similar perimeter as those already selected.
Normal Selects all faces that have a similar normal as those selected. This is a way to select faces that have the same orientation (angle).
Co-planar Selects all faces that are (nearly) in the same plane as those selected.

Vybírání smyček

You can easily select loops of components:

Smyčky hran a vrcholů

Mód: Edit mode → Vertex nebo Edge select mode

Klávesová zkratka: AltRMB Template-RMB.png nebo CtrlEEdge Loop

Menu: Select » Edge Loop nebo Mesh » Edges » Edge Loop

Holding Alt while selecting an edge selects a loop of edges that are connected in a line end to end, passing through the edge under the mouse pointer. Holding Alt⇧ Shift while clicking adds to the current selection.

Edge loops can also be selected based on an existing edge selection, using either Select » Edge Loop, or the Edge Loop Select option of the Edge Specials menu (CtrlE).

Vertex mode
In Vertex select mode, you can also select edge loops, by using the same hotkeys, and clicking on the edges (not on the vertices).


Longitudinal and latitudinal edge loops.

The left sphere shows an edge that was selected longitudinally. Notice how the loop is open. This is because the algorithm hit the vertices at the poles and terminated because the vertices at the pole connect to more than four edges. However, the right sphere shows an edge that was selected latitudinally and has formed a closed loop. This is because the algorithm hit the first edge that it started with.

Face Loops

Mód: Edit mode → Face or Vertex select modes

Klávesová zkratka: AltRMB Template-RMB.png

In face select mode, holding Alt while selecting an edge selects a loop of faces that are connected in a line end to end, along their opposite edges.

In vertex select mode, the same can be accomplished by using CtrlAlt to select an edge, which selects the face loop implicitly.

Face loop selection.

This face loop was selected by clicking with AltRMB Template-RMB.png on an edge, in face select mode. The loop extends perpendicular from the edge that was selected.

Alt versus CtrlAlt in vertex select mode.

A face loop can also be selected in Vertex select mode. Technically CtrlAltRMB Template-RMB.png will select an Edge Ring, however in Vertex select mode, selecting an Edge Ring implicitly selects a Face Loop since selecting opposite edges of a face implicitly selects the entire face.

Edge Ring

Mode: Edit mode → Edge select mode

Hotkey: CtrlAltRMB Template-RMB.png or CtrlESelect » Edge Ring

Menu: Select » Edge Ring or Mesh » Edges » Edge Ring

In Edge select mode, holding CtrlAlt while selecting an edge selects a sequence of edges that are not connected, but on opposite sides to each other continuing along a face loop.

As with edge loops, you can also select edge rings based on current selection, using either Select » Edge Ring, or the Edge Ring Select option of the Edge Specials menu (CtrlE).

Vertex mode
In Vertex select mode, you can use the same hotkeys when clicking on the edges (not on the vertices), but this will directly select the corresponding face loop…


A selected edge loop, and a selected edge ring.

In (A selected edge loop, and a selected edge ring), the same edge was clicked on but two different “groups of edges” were selected, based on the different commands. One is based on edges during computation and the other is based on faces.

Path Selection

Mode: Edit mode

Hotkey: CtrlRMB Template-RMB.png and the menu item SelectShortest Path

Select a face or vertex path with CtrlRMB Template-RMB.png

Selects all geometry along the shortest path from the active vertex/edge/face to the one which was selected.

Loop Inner-Region

Mode: Edit mode → Edge select mode

Hotkey: CtrlESelect Loop Inner-Region

Menu: Select » Select Loop Inner-Region or Mesh » Edges » Select Loop Inner-Region

Select Loop Inner-Region selects all edges that are inside a closed loop of edges. While it is possible to use this operator in Vertex and Face selection modes, results may be unexpected. Note that if the selected loop of edges is not closed, then all connected edges on the mesh will be considered inside the loop.

Loop to Region.
This tool handles multiple loops fine, as you can see.
This tool handles “holes” just fine as well.

Boundary Loop

Mode: Edit mode → Edge select mode

Hotkey: CtrlESelect Boundary Loop

Menu: Select » Select Boundary Loop or Mesh » Edges » Select Boundary Loop

Select Boundary Loop is the “logical inverse” of Select Loop Inner-Region, based on all regions currently selected, it selects only the edges at the border of these regions. It can operate in any select mode, but will always switch to Edge select mode when run.

All this is much more simple to illustrates with examples:

Select Boundary Loop does the opposite and forces into Edge Select Mode