From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
Překládám
Překládám do češtiny, snažím se co nejpečlivěji, ale zežere to hodně času. Každá pomocná ruka vítána! Quark66 12:49, 1 August 2013 (CEST)
in progress Inprogress25.jpg 10%
 just started translation


Modifikátory

Mód: libovolný

Panel: Modifiers

Modifikátory jsou automatické operace, které nedestruktivním způsobem upravují objekt. S modifikátory je možné zajistit vytvoření mnoha efektů které by bylo velice složité vytvořit manuální úpravou objektu (jako rozdělení povrchu), nebo bez vlivu na celkovou topologii objektu. Modifikátory působí na změnu toho, jak bude objekt zobrazen a renderován a nikoli na jeho samotnou geometrii. V jednotlivému objektu je možné přidat více modifikátorů a vytvořit ta k zásobník modifikátorů (Svazek modifikátorů a je možné aplikovat (Apply) modifikátor až tehdy, kdy je vhodné způsobit změny trvalé.

Menu modifikátorů
Menu čtyř skupin modifikátorů.


Úprava (Modify)

Skupina Modify jsou nástroje velice podobné deformační skupině, ale přímo nepůsobí na tvar objektu. Mají vliv na data objektu jako je skupina vrcholů sítě (vertex groups)…

Mesh Cache
Způsobí animaci síťových dat z externího souboru.
UV Project
Projektujr souřadnice UVna upravovanou síŤ.
UV Warp
Dynamicky jsou editovány souřadnice UV na dané síti.
Vertex Weight
Umožňujr úpravy vrcholů různými způsoby.

Vytváření (Generate)

Skupina modifikátorů Generate patří mezi konstrukční nástroje, které mohou automaticky přidávat a vytvářet nové objekty.

Array
Vytváření pole (zástupu) opakujících se tvarů.
Bevel (Zaoblení)
Vytvoří zaoblení na vybranou modelovou síť.
Boolean
Kombinuje/odečítá/protíná síť s jinou.
Build (vytvoření)
Sestaví během animace síť krok po kroku.
Decimate (decimovat)
Redukuje počet polygonů sítě.
Edge Split (oddělení hran)
Přidá tvarové hrany do sítě.
Mask (maskování)
Umožňuje skrýt některé části sítě.
Mirror (zrcadlení)
Zrcadlí objekt podle jedné z os a výásledkem je symetrická sáť.
Multiresolution
Mění požadovanou síř objektu podle různých úrovní rozlišení.
Remesh
Může opravit husté trojúhelníkovité sítě a pomoci jemného doladění prahu citlivosti..
Screw
Vytváří geometrii helix-pattern z jednoduchého profilu. Je podobné kroutícímu Screw nsátroji při použití na sítě.
Skin
Automatická tvorba topologie.
Solidify
Dává hloubku síťovým plochám.
Subdivision Surface
Rozzdělí síť pomocí metody Catmull-Clark nebo jednoduchého algoritmu.
Triangulate
Triangulace. Předevení všech povrchů na trojúhelníky.


Deformace (Deform)

The Deform group of modifiers only change the shape of an object, and are available for meshes, and often texts, curves, surfaces and/or lattices.

Armature
Use bones to deform and animate your object.
Cast
Shift the shape of a mesh, surface or lattice to a sphere, cylinder or cuboid.
Curve
Bend your object using a curve as guide.
Displace
Deform your object using a texture.
Hook
Add a hook to your vertice(s) (or control point(s)) to manipulate them from the outside.
Laplacian Smooth
Allows you to reduce noise on a mesh's surface with minimal changes to its shape.
Lattice
Use a Lattice object to deform your object.
Mesh Deform
Allows you to deform your object by modifying the shape of another mesh, used as a “Mesh Deform Cage” (like when using a lattice).
Shrinkwrap
Allows you to shrink/wrap your object to/around the surface of a target mesh object.
Simple Deform
Applies some advanced deformations to your object.
Smooth
Smooth the geometry of a mesh. Similar to the Smooth tool in the mesh editing context.
Warp
Warp a mesh by specifying two points the mesh stretches between.
Wave
Deform your object to form (animated) waves.


Simulace

The Simulate group of modifiers activate simulations. In most cases, these modifiers are automatically added to the modifiers stack whenever a Particle System or Physics simulation is enabled, and their only role is to define the place in the modifiers stack used as base data by the tool they represent. Generally, the attributes of these modifiers are accessible in separate panels.

Cloth
Simulates the properties of a piece of cloth. It is inserted in the modifier stack when you designate a mesh as Cloth.
Collision
Simulates a collision between objects.
Explode
Blows up your mesh using a particle system.
Fluid
The object is part of a fluid simulation… The modifier added when you designate a mesh as Fluid.
Particle Instance
Makes an object act similar to a particle but using the mesh shape instead.
Particle System
Represents a particle system in the stack, so it is inserted when you add a particle system to the object.
Smoke
Simulates realistic smoke.
Soft Body
The object is soft, elastic… Modifier added when you designate a mesh as Softbody.
Dynamic Paint
Makes an object or a particle system paint a material onto another object.
Ocean
Quickly creates a realistic, animated ocean.