From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Modifikátor zkroucení

Mód: libovolný režim

Panel: Modifiers

Popis

Modifikátor zkroucení (Screw) je podobný nástroji Screw ze sady nástrojů (Tool Shelf) v tom, že bere profilový objekt (síť Mesh nebo křivku Curve) a vytváří jeho rotací a posuvem objekt spirálovitého tvaru.


Důležité je správně zarovnat profilový objekt.

Profil by měl být dvojrozměrný a odpovídajícím způsobem zarovnaný ke hlavnímu směru působení modifikátoru.

Volby

Modifikátor Screw
Axis
Osa podél níž vznikne spirála.
Screw
Výška jedné otočky spirály.
AxisOb
Jméno objektu definujícího směr osy.
Object Screw
Pro definici hodnoty Screw použijte Axis Object.
Angle
Stupňů na jednu otáčku.
Steps
POčet kroků použitých pro jednu otáčku (zobrazeno v pohledu 3D).
Render Steps
Stejně jako výše je využito během renderování. Zvýšená zvyšuje kvalitu výsledku a výpočetní náročnost.
Calc Order
Pořadí hran během výpočtu zamezuje problémům s normálami. Potřebné pouze pro síťové objekty, nikoli křivky.
Flip
Obrácení normálního směru.
Iterations
Počet otáček.