From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Částice (Particles)

Mezi "částice" zahrnujeme velkou spoustu prvků emitovaných ze síťoviny objektů, obvykle v tisících. Každá částice může být světelným bodem nebo sítí a může být dynamicky propojená s ostatními. Na částice může působit mnoho různých vlivů a sil, mohou mít vlastní životnost. Dynamické částice mohou představovat oheň, kouř, mlhu a další materiály jako je prach nebo samotná kouzla.

Hair type particles are a subset of regular particles. Systém vlasů (hair particles) tvořený prvky, které mohou také představovat vlasy, srst, trávu, či štětiny.

Vidíte částice jako modifikátor Particle, ale všechna nastavení se provádí v záložce Particle tab.

Image 1: Some fur made from particles (Blend file).


Částice obecně vytékají ze své rodné sítě do prostoru. Jejich pohyb může být ovlivněn mnohými skutečnostmi, včetně:

 • Počáteční rychlost.
 • Pohyb emiteru - vysílače (vrchol, stěna, objekt).
 • Pohyb v závislosti na "gravitaci" nebo "odporu vzduchu".
 • Vliv silových polí, jako je vítr, víry nebo pohyb podél křivky.
 • Interakce s jinými předměty, jako jsou kolize.
 • Částečně inteligentní chování členů stáda (stádo, školy, ...), které reagují s ostatními členy svého stáda, a zároveň se snaží dosáhnout cíle, nebo vyhnout dravcům.
 • Hladký pohyb s pomocí fyziky měkkých částí (pouze částicové systémy typu Hair).
 • Nebo dokonce pouze manuální transformace.


Lattices.

Particles may be rendered as:

 • Halos (for Flames, Smoke, Clouds).
 • Meshes which in turn may be animated (e.g. fish, bees, …). In these cases, each particle “carries” another object.
 • Strands (for Hair, Fur, Grass); the complete way of a particle will be shown as a strand. These strands can be manipulated in the 3D window (combing, adding, cutting, moving, etc).

Every object may carry many particle systems. Each particle system may contain up to 100.000 particles. Certain particle types (Hair and Keyed) may have up to 10.000 children for each particle (children move and emit more or less like their respective parents). The size of your memory and your patience are your practical boundaries.

Incompatibility with Prior Versions
There are many differences between the “old” particle system that was used up to and including version 2.45, and the “new” particle system. There are many things possible now that could not be done with the old system. The new system is incompatible to the old system, though Blender tries to convert old particle systems, which works only to some extent. The old system is most like the new Emitter system (keep reading to find out what that is). If you are using an old version of Blender 2.45 and previous, click here to access the old documentation.


Postup - Workflow

The process for working with standard particles is:

 1. Create the mesh which will emit the particles.
 2. Create one or more Particle Systems to emit from the mesh. Many times, multiple particle systems interact or merge with each other to achieve the overall desired effect.
 3. Tailor each Particle System’s settings to achieve the desired effect.
 4. Animate the base mesh and other particle meshes involved in the scene.
 5. Define and shape the path and flow of the particles.
 6. For Hair particle systems: Sculpt the emitter’s flow (cut the hair to length and comb it for example).
 7. Make final render and do physics simulation(s), and tweak as needed.


Vytvoření částicového systému

Image 2: Adding a particle system.

To add a new particle system to an object, go to the Particles tab of the object Settings editor and click the small + button. An object can have many Particle Systems.

Each particle system has separate settings attached to it. These settings can be shared among different particle systems, so one doesn't have to copy every setting manually and can use the same effect on multiple objects. Using the Random property they can be randomized to look slightly different, even when using the same settings.

Typy částicových systémů

Image 3: Particle system types.

After you have created a particle system, the Property window fills with many panels and buttons. But don’t panic! There are two different types of particle systems, and you can change between these two with the Type drop-down list:

Emitter
This parallels the old system to the greatest extent. In such a system, particles are emitted from the selected object from the Start frame to the End frame and have a certain lifespan.
Hair
This system type is rendered as strands and has some very special properties: it may be edited in the 3D window in realtime and you can also animate the strands with Cloth Simulation.

The settings in the Particle System panel are partially different for each system type. For example, in Image 3 they are shown for only system type Emitter.

Společné volby

Each system has the same basic sets of controls, but options within those sets vary based on the system employed. These sets of controls are:

Emission Settings for the initial distribution of particles on the emitter and the way they are born into the scene.
Cache In order to increase realtime response and avoid unnecessary recalculation of particles, the particle data can be cached in memory or stored on disk.
Velocity Initial speed of particles.
Rotation Rotational behavior of particles.
Physics How the movement of the particles behaves.
Render Rendering options.
Display Realtime display in the 3D View.
Children Control the creation of additional child particles.
Field Weights Factors for external forces.
Force Field Settings Makes particles force fields.
Vertex Groups Influencing various settings with vertex groups.

Odkazy