From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Základní možnosti

Základní možnosti renderingu Freestyle.

Aktivujte Freestyle v kontextu Render, kde okno tlačítek Buttons nabízí následující možnosti:

Line Thickness - Tloušťka čáry
K dispozici jsou dva různé režimy pro definování základní tloušťky čáry:
Absolutní
Tloušťka čáry je dána uživatelem zadaný počet pixelů. Výchozí hodnota je 1.0.
Relativní
Jednotka Tloušťka čáry je upravena v poměru k současné vertikální rozlišení obrazu na 480 pixelů. Například pokud jednotka tloušťka čáry je 1.0 s výškou obrazu nastavenou na 480, potom je 1.5 s výškou 720 a 2.0 s výškou 960.
Line Thickness - Tloušťka čáry
Pouze pro Absolutní tloušťku čáry: základní tloušťka čáry v pixelech je ve výchozím nastavení 1.0.