From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Telgede lukustamine (Axis Locking)

Mode: Muutmisrežiim Edit ja objektirežiim Object (nihuta, pööra, teisenda mõõtkava, eenda)

Hotkey: X, Y, Z

Globaalteljed.

Liigutusi (nihutamist, mõõtkava muutmist, pööramist ja väljundamist muutmisrežiimis Edit) saab piirata teljega, mis on parallelne mõne teisendusteljega ja tsentreeritud objekti algsele asukohale.

Pildil (Globaalsed teljed) on kuubi “B” algne asukoht maailmas tähistatud tähega “C”. Globaalse koordinaatteljestiku keskpunkt on tähistatud tähega “W” ja Z-telg ei ole nähtav.

Piirates teisendamist ühe globaalse teljega, viid sa selle reaalselt läbi ühes dimensioonis.

Kõik Blenderi teljed kasutavad XYZ <-> RGB (red, green, blue — punane, roheline, sinine) analoogial põhinevat värvisüsteemi:

  • X-telg on punane (tähistusega “X axis”).
  • Y-telg on roheline (tähistusega “W-Y axis” ehk “maailma Y telg” (“world-Y axis”)).
  • Z-telg on sinine (tähistusega “Z axis”).

Nende toon on heledam või tumedam vastavalt sellele, kas nad on “lukustatud” või mitte.

Näiteks kui liigutamine on piiratud Y-teljega, kujutatakse telge helerohelisena; näitejoonisel sildiga “Y axis”.

Järgnevalt kirjeldame selle funktsionaalsuse erinevaid sätteid ja tüüpe.

Telgede lukustamise viisid

Telgede lukustamine (Axis locking)
Lukustab teisendamise ainult ühele teljele (ehk siis keelab kahel teljel teisendamise).
Objekt (või tipp, kontrollpunkt või misiganes) saab liikuda, mõõtkava muuta või pöörata ainult ühes suunas, mööda sirget joont või selle joone ümber.
Tasapinnaline lukustamine (Plane locking)
Lukustab kaks telge (ehk keelab teisendamise ainult ühel teljel) ja loob seeläbi tasapinna, mida mööda saab elementi vabalt liigutada või selle mõõtkava muuta.
Tasapinnaline lukustamine puudutab ainult nihutamist ja mõõtkava muutmist.

Pane tähele, et pööramise jaoks on nii telgede kui ka tasapinnalisel lukustamisel sama toime, sest pööramine toimub alati ümber ühe telje.


Juhtkuuliga pööramine
Pea samuti meeles, et juhtkuuli (trackball) stiilis pööramisi (RR) ei saa üleüldse lukustada!Telgede lukustamise režiimid

Saad teisendamist teljepõhiselt lukustada erinevates ruumides. Vaikimisi lukustad ainult maailma (globaalsed) teljed. Kui kasutad klaviatuuriga telgede valimise meetodit (vaata altpoolt), on sul lisaks võimalik valida parajasti kehtiva teisendussuuna telgede vahel (kui see ei ole parajasti globaalne (Global), mispuhul on teine valik alati lokaalne (Local)).

Kuidas telgesid lukustada

Liikumist saab piirata kahel moel: kasutades hiirt või klaviatuuri.

Kasutades klaviatuuri

Piiramata.
Gloobaalne piirang.
Lokaalne piirang.

Saad teisenduse piirata ühe teljega vajutades X, Y või Z ning tasapinnaliselt vajutades ⇧ ShiftX, ⇧ ShiftY või ⇧ ShiftZ.

Üksik nupule vajutus piirab liikumise vastavale globaalsele teljele (pilt Globaalne piirang). Teine sama nupu vajutus parajasti valitud teisendussuunale (välja arvatud juhul, kui see on määratud globaalseks (Global): sel juhul kasutatakse lokaalset (Local) telge). Ja kolmas sama nupu vajutus tühistab piirajad (pilt Piiramata). Lukustatud telgi näidatakse selguse huvides heledamalt. Pildid (Lokaalne piirang) ja (Globaalne piirang) näitavad mõlemad X-telje lukustamist peale nupu X vajutamist.

NB! Telgede lukustamine ei takista klaviatuuriga täpsete teisendamise väärtuste sisestamist.

Kasutades hiirt

Lukustamaks või piiramaks liikumist hiirega, sisene nihutamise, mõõtkava muutmise või pööramise režiimi (Grab/Scale/Rotate) ja vii vastav toiming läbi, hoides all nuppu MMB Template-MMB.png. Teisendusrežiimis olles saad kasutada telje eelvalimiseks viipesüsteemi, liigutades hiirt enam-vähem vastava maailma teljega samas suunas ning seejärel vajutades korraks hiireklahvi MMB Template-MMB.png. Näiteks kui liigutad hiirt näiliselt mööda X-telge ning vajutad seejärel klahvi MMB Template-MMB.png, piiratakse objekti liikumine X-teljega.

Teise võimalusena võid piirava telje valida nihutamisrežiimis (Grab), hoides klahvi MMB Template-MMB.png all ja hiirt lohistades. Kõik kolm telge muutuvad nähtavaks ning objekti algsest asukohast (tähistatud tähega “C”) väljub abijoon. Selle joone tähiseks on tähega “S” tähistatud valge punktiir. Kui joon läheneb mõnele teljele, muutub see telg heledamaks ning objekt nakkub selle külge. Antud näidises on abijoon Y-telje lähedal ja tähega “B” tähistatud kuup on selle külge nakkunud.

Seda ei ole lihtne seletada, seega proovi kohe järele: märkad, et tegemist on üsna intuitiivse süsteemiga! Pea meeles, et hiirega saad sa valida ainult telge ning globaalse ja parajasti valitud teisendussuuna vahel valimine pole võimalik. Samuti ei saa saa liikuda “normaalse” ja “tasapinnalise” telgede lukustamise viisi vahel... Selleks pead kasutama klaviatuuri.