From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Pöördkinemaatika piiraja (Inverse Kinematics)

Kirjeldus

Pöördkinemaatika piiraja (Inverse Kinematics) teostab "pöördkinemaatilist" skeleti poseerimistehnikat. Seetõttu saab seda kasutada ainult luude puhul.

Sellest piirajast on pikemalt juttu taageldamise peatüki pöördkinemaatika osas.

Valikud

Pöördkinemaatika paneel Inverse Kinematics
Target (sihtmärk)
Peab olema skelett
Bone (luu)
Skeletti kuuluv luu
Pole Target (poolussihtmärk)
Keskmise pöörde suunda määrav objekt
Iterations (iteratsioone)
Maksimaalne iteratsioonide arv IK lahendamiseks
Chain Length (ahela pikkus)
IK ahelasse kuuluvate luude arv Kõikide luude kaasamiseks määra selle väärtuseks 0.
Use Tail (kasuta saba)
Paiguta luu saba viimase elemendina ahelasse.
Stretch (venitus)
Luba IK venitusi
Weight (kaal)
Position (asukoht)
IK puu jaoks: sihtmärgi asukoha kaal.
Rotation (pööre)
Ahel järgib sihtmärgi pöördeid
Target (sihtmärk)
Sihtmärgita IK jaoks lülita see välja
Rotation (pööre)
Ahel järgib sihtmärgi pöördeid