From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Blenderi seadistamine

Blenderi vaikimisi paigaldus pakub palju funktsioone ja näeb üsna lahe välja. Kui programmi paigaldad või täiendad, on paar asja, mida kõigepealt teha tasub:

 • Näita Blenderile kätte, kus oma masinas asju hoiad.
 • Kopeeri lisandunud Pythoni skriptid ja kontrolli, kas nad ikka veel töötavad.
 • Ütle Blenderile, kus on videotöötlus- ja tekstuuripluginad.
 • Kohanda oma animeerimise, modelleerimise, materjalide, videoribade järjestaja (Sequence Editor) ja skriptimise aknad.
 • Määra animatsioonide salvestamiseks vaikimisi kataloog.

Kõige ülemine aken sisaldab kõiki seadistusi, muuhulgas sakki File Paths, mida kohendada tuleks. Seejärel mine kataloogi /Blender/Scripts/ ja kopeeri kõik vajalikud skriptid ümber kodukataloogis olevasse kausta .blender/scripts. Tekstuuri ja järjestaja pluginate kataloogiseadistused on kaardil User Preferences, soovitatav on neid hoida /Blender/bin all igaüks omas kataloogis. Oma erinevad töökeskkonna paigutused leiad ekraani ülaservas paiknevast rippmenüüst. Igaüht neist on võimalik oma äranägemise järgi suurendada või ümber seadistada (vaikimisi seadistus sobib algajatele hästi). Kui klõpsid ülaservas nupul Render, salvestatakse animatsioonid seadistustes määratud ülemisse Render kausta ja võib juhtuda, et soovid seda oma ajutiste failide kausta (temp) suunata. Kui oled valmis, saad muutused salvestada CtrlU abil.

Blender3D FreeTip.gif
Vihje
Nupukombinatsioon CtrlU salvestab kõik parajasti avatud Blenderi faili seadistused vaikimisi avatavasse Blenderi faili (mille nimi on harilikult .B.blend). Neid vaikimisi seadeid loetakse siis, kui Blender käivitub või kui tühja faili saamiseks vajutatakse CtrlX. Kui kogemata oma vaikeseadete failis olevad sätted ära muudad, on algseisu taastamiseks järgmised viisid:
 • Vali menüüst File valik Load Factory Settings ja kui see on tehtud, vajuta CtrlU, mis salvestab algsed seadistused Blenderi vaikefaili. Kui sul on Blenderi vanem versioon, ei pruugi see meetod töötada, sellisel puhul proovi järgmist meetodit.
 • Kustuta .B.blend fail (asukoht sõltub operatsioonisüsteemist); kui Blender taaskäivitada, luuakse see vaike seadistusi kasutades uuesti.


Enda kataloogistruktuuri määramine

Kui oled Blenderi seadistamisel algaja, peaksid oma töö kohe algul organiseerima, sest sul tekib uusi tekstuure, mudeleid, pilte, .blend faile, .zip faile, skripte jne. Kõigi nende ühte kataloogi kokkutoppimine tekitab segadust ja seega oleks tark võtta hetk aega ja selle kõige organiseerimiseks paar kataloogi teha. Järgnev on aastatepikkuse kogemuse kulminatsioon, aga see ei ole andmete organiseerimiseks kindlasti ainus viis. Suuremate projektide haldamiseks on tasuta tööriistu (näiteks CVS/Subversion ja Verse), nagu ka failihaldussüsteeme, aga need on väljaspool selle käsiraamatu temaatikat.

Tavakasutajale on soovitatav kataloogistruktuur järgmine:

 • C:\Blender – Jagatud kataloog, milles on järgmised alamkaustad:
  • \bin\ – Kõik binaarsed failid (paigaldamise .exe failid), utiliidid ja lisad, nagu näiteks Yafray, Python, Gocubic, Panocube, Virtual Dub jne.
  • \examples\ – Teiste poolt tehtud tööd (pildid ja filmid), mida soovid võrgust eemal olles uurida.
  • \lib\ – Viitematerjalide kogu (sellest täpsemalt hiljem).
  • \man\Käsiraamatud, pdf-juhendid nagu Blender Basics, videod ekspertidelt, spikrikaardid ja enda kirjutatud märkmed keerulisemate asjade hiljem meenutamiseks.
  • \play\ – Mänguväljak nende .blend failide salvestamiseks, millega niisama mässad.
  • \script\ – Need Pythoni skriptid, mis Blenderiga kaasa ei tule.
  • \tmp\ – Ajutised failid ja ajutine väljund.
  • \tut\ – Veebist korjatud õppematerjalid. Veebis on palju video- ja veebimaterjali (salvesta täieliku veebilehena).
  • \util\ - Blenderi utiliidid nagu Make Human, World Forge või Tree Generator.
  • \work\ – Ja lõpuks kõige olulisem: kui tõesti mõnest tähendusrikkamast projektist peaksid kinni haarama, mis võib-olla mänguväljakult välja kasvas, saad ta siia panna.
Blender3D FreeTip.gif
Vihje
Kaustade nimed on kasulik luua inglise keeles, sest nii saad harjumuspäraseid katalooginimesid kasutada ka rahvusvahelistes projektides, ilma et peaksid ümber harjuma. Samuti mõistavad sulle appi tulnud välismaalastest sõbrad su kataloogistruktuuri.


Selgitused kataloogidele

Põhikaust on /Blender/, mida Windowsi all võib /Shared Downloads/ kaustas hoida. Selle alla loo alamkataloog /Blender/bin/, mis hoiab käivituvaid faile või .exe paigaldusfaile, nagu ka teisi Blenderi poolt kasutatavaid programme, näiteks YafRay'd, ja mõningaid mugavad DLL-e, mida Blenderi täiendamisel kasutada võid.

 • Library (andmekogu): On ilmne, et soovid ise maailma luua, aga tegelikult on võrgus päris palju mudeleid ja kraami, mida muu loomerahvas juba valmis on teinud. Kogu selle valmisehitatud info hoidmiseks on hea teha andmekogu kataloogi/Blender/lib/. Selle all võiks olla alamkaustad /mesh (võrede (mesh) hoidmiseks), /tex tekstuuripiltidele ja /pic piltidele, näiteks neile, mida kasutad eeskujudena. Mudelite /blender/lib/mesh kaustas on palju alamkaustu, näiteks /animal, /human, /machine ja /house (vastavalt loom, inimene, masin, maja), mis kõik hoiavad vastavate asjade näiteid ja mudeleid. Kataloog /tex sisaldab sarnast kaustade komplekti ja hoiab .jpg faile ja .blend faile, milles on objektide kaunistamiseks ja värvimiseks mõeldud materjalid. Kataloog/tex all on alamkataloogid /nature, /buildings, /painted ja /metal (vastavalt loodus, ehitised, värvipinnad, metall). Kataloog /pic sisaldab näidismaterjali inimestest (Angelina Jolie), nägudest (su tütar), mööblit, su autot (Dodge Viper) ja muud pildimaterjali ja kontseptuaalkunsti modelleerimisel eeskujuks võtmiseks.
 • Käsiraamat ja kasutusjuhendid: Tee kaust /Blender/man/ ja pane sinna käsiraamatud ja juhised, olgu nad siis .html, Wordi (.doc) või .pdf-formaadis. Neid on leida üsna suurtes kogustes. Lisaks saad sinna kausta panna kohaliku koopia nendest samadest wikilehtedest, juhuks kui töötad internetita.
 • Õppematerjalid: Õppematerjale on allalaadimiseks palju. Loo kaust /Blender/tut/ ja pane head õppematerjalid sinna hoiule. Mõned õppematerjalid on inimeste endi üles pandud ja kaovad kergesti, seega kui leiad artikli, mis sind aitab, säilita seda siin kaustas.
 • Pythoni skriptid: Blenderi funktsionaalsuse laiendamiseks kasutame skriptimiskeelt Python. Selles keeles skripte on kümneid. Kui leiad skripti, salvesta see kausta /Blender/script/. Sinna pane ka kõik tagavarakopeerimiseks kasutatavad käsujadad jne.
 • Utiliidid: Blender on arenenud nii kaugele, et on olemas terved imelisi asju loovad programmid. Pane oma Make Human ja World Forge kataloogi /Blender/util/.
 • Teeme ära!: Nüüd on sinul, mu noor õpilane, oma isiklikku ruumi tarvis. Loo kaustad /Blender/play/ ja /Blender/work/, et sul oleks koht, kus lustida ja mängida, ning koht, kuhu saad panna oma tööfailid. Olen Blenderis teinud reklaami, dokumentaalfilmi Nigerist ja ühe patendi (#6,796,205) ja iga projekti jaoks on /Blender/worki all oma kataloog. Nende sees on komplekt /tex, /pic, /render, ja /wav kaustu, mis hoiavad vastavalt tekstuure, pilte, renderdamise tulemusi ja helifaile. Päris .blend-failid on kataloogis /work/xxx, kus xxx on projekti lühike nimi. Kataloog /Blender/play/ on üsna organiseerimata ja seal on Yafray, anim (animatsioon), Lightning (valgustamine) ja muud kaustad – sisuliselt on tegemist prügihunnikuga, kus tuleb siis sorida, kui on tarvis teha midagi, mis kunagi juba on tehtud, aga pole meeles, kuidas see täpselt käis.

Internetiühendus

Blender on veebiga integreeritud ja tal on kaks faili, mis võivad soovida võrku külastada ja sellega tulemüüri aktiveerida:

 • Blender Foundation\Blender\blender.exe – Tuumprogramm.
 • Blender Foundation\Python\pythonw.exe – Pythoni skriptide interpretaator.

Lisaks võib Blender käivitada veebibrauseri (näiteks Firefoxi), kui soovid näiteks Help » Manual abil käsiraamatut sirvida.

Internetiühendus pole Blenderi igapäevakasutuseks tarvilik. Samas on käsiraamatu ja muude võrguressurssidega tutvumiseks internetiühendust mõnikord vaja.