From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Mida valgus mõjutab

Valgusti paneel Lamp, millel on valgust mõjutavad valikud välja on toodud

Igal valgustil on hulk valikuid, millega saab määrata, milliseid objekte ta valgustab ning kuidas ta mõjutab materjale.

Kiht (Layer)
Lubab valgustil valgustada ainult samal kihil olevaid objekte.
Negatiivne (Negative)
Valgusti poolt kiirguv valgus "lahutatakse" pinnale mujalt langevast valgusest, muutes pinna valgustamise asemel tumedamaks.
Hajusvalgus (Diffuse)
Ei lase lambil anda hajusvalgust (selline lamp reaalselt ei "valgusta" objekte).
Läikevalgus (Specular)
Ei lase lambil tekitada läikeid.