From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Modifiers - töötlejad

Mode: Kõik režiimid

Panel: Modifiers (Töötlejad)

Töötlejate menüü

Töötlejad on automaatsed teisendused, mis muudavad objekti väljanägemist selle lähtekuju muutmata. Töötlejate abil on võimalik teha automaatselt mitmeid teisendusi ja efekte, mis käsitisi tehes nõuaks palju nüri tööd (näiteks pinnatükeldus (subdivision surface)), säilitades sealjuures objekti algse topoloogia. Töötlejad muudavad objekti väljanägemist, renderdamist, kuid mitte tema geomeetriat. Ühele objektile on võimalik korraga lisada mitmeid töötlejaid, mis moodustavad töötlejate pinu (Modifier Stack). Kui soovitakse töötlejate efektid muuta püsivaks (st muuta algse objekti kuju vastavaks töötleja väljundile), saab töötlejad rakendada nupuga Apply.

On olemas kolme tüüpi töötlejaid:

Moodustajad

Generate-gruppi kuuluvad töötlejad kas muudavad olemasoleva objekti geomeetriat või lisavad objekti võrele automaatselt uusi geomeetrilisi detaile.

Rida (Array)
loob baasvõrest rea sellele sarnanevaid (korduvaid) kujusid.
Kantija (Bevel)
kandib valitud võre servi ja tippe.
Kahendttöötleja (Boolean)
kombineerib/lahutab/leiab ühisosa kahe võre vahel.
Ehitaja (Build)
koostab animatsiooni, milles võre luuakse samm-sammult.
Lihtsustaja (Decimate)
vähendab võre külgede arvu.
Servalõhestaja (Edge Split)
muudab võre servade varjutuse osaliselt teravaks.
Mask (Mask)
võimaldab varjata võre osasid.
Peegeldaja (Mirror)
loob sümmeetrilise võre, peegeldades objekti mööda koordinaattelgi. Sellega väheneb töö objekti modelleerimisel ja muutmisel ainult poole, neljandiku või kaheksandikuni esialgsest.
Paralleelvõre (Multiresolution)
võimaldab voolida võret erinevatel detailsustasemetel.
Kruvi (Screw)
loob lihtsast kahemõõtmelisest objektist heeliksilaadse keha. Sarnaneb võre muutmise kontekstis olevala Screw (kruvi) tööriistale.
Paksuse lisaja (Solidify)
annab võre külgedele (face) paksuse.
Pinnatükeldaja (Subdivision Surface)
loob interpoleeritud, esialgsest pinnast siledama pinna.
UV projitseerija (UV Project)
projitseerib võrele UV-koordinaadid.
Nahk (Skin)
genereerib automaatselt topoloogia


Moonutajad

Moonutamise (Deform) grupi töötlejad muudavad ainult objekti kuju. Neid saab rakendada võredele ning sageli ka tekstidele, kõveratele, pindadele ja/või sõrestikele.

Skelett (Armature)
kasutab luude süsteemi objekti poseerimiseks ja animeerimiseks.
Lähendaja (Cast)
lähendab võre, pinna või sõrestiku kuju sfäärile, silindrile või risttahukale.
Kõver (Curve)
painutab objekti olemasoleva kõvera järgi.
Nihutaja (Displace)
deformeerib objekti tekstuuri järgi.
Haak (Hook)
lisab tippudele või juhtpunktidele haagi, mis võimaldab neid distantsilt deformeerida.
Sõrestik (Lattice)
võimaldab objekti deformeerida sõrestiku abil.
Võremoonutaja (Mesh Deform)
võimaldab ühte objekti deformeerida, muutes teise võre (deformatsiooniümbriku) kuju (sarnaselt sõrestikuga deformeerimisele).
Sobitaja (Shrinkwrap)
võimaldab sobitada objekti teise objekti pinnale (mähkida teise objekti ümber).
Moonutaja (Simple Deform)
lisab objektile mõned spetsiifilised deformatsioonid.
Siluja (Smooth)
silub võre geomeetriat. Sarnaneb võre silumise (Smooth) tööriistale võre muutmise kontekstis.
Väänaja (Warp)
venitab sõrestikku kahe määratud punkti vahel.
Laine (Wave)
deformeerib objekti, tekitades (animeeritud) lained.


Simulatsioonid

Simulatsioonide (Simulate) grupi töötlejad käivitavad simulatsioonid. Enamasti lisatakse need töötlejad pinusse automaatselt, kui osakeste süsteem (Particle System) või vastav füüsikasimulatsioon (Physics Simulation) objektil sisse lülitatakse ja nende ainus roll on määrata koht töötlejate pinus, kus vastavaid simulatsioone rakendatakse. Üldiselt on nende töötlejate seadistused kättesaadavad eraldi paneelidel.

Kangas (Cloth)
simuleerib kanga omadusi. See töötleja lisatakse pinusse, kui võre märgitakse kangaks.
Kokkupõrge (Collision)
simuleerib objektide vahelist kokkupõrget.
Plahvatus (Explode)
paneb objekti osakeste süsteemi abil plahvatama.
Vedelik (Fluid)
objekt on osa vedelikusimulatsioonist. See töötleja lisatakse, kui võre märgitakse vedelikuks.
Osake (Particle Instance)
paneb objekti käituma sarnaselt osakesele, kasutades objekti võre kuju.
Osakeste süsteem (Particle System)
tähistab pinus osakeste süsteemi, seega lisatakse see töötleja automaatselt alati, kui objektile liidetakse osakeste süsteem.
Suits (Smoke)
simuleerib realistlikku suitsu.
Pehme keha (Soft Body)
pehmete ja elastsete kehade füüsika. Lisatakse pinusse, kui objekt märgitakse pehme kehana.
Dünaamiline maalimine (Dynamic Paint)
võimaldab kasutada objekti või osakeste süsteemi teise objekti materjali maalimiseks.
Ookean (Ocean)
genereerib realistliku, animeeritud merepinna.