From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Build Modifier - ehitaja

Mode: Object Mode (Objektirežiim)

Panel: Modifiers (Töötlejad)

Kirjeldus

Build Modifier (ehitaja) loob animatsiooni, mille jooksul võre küljed ilmuvad ühekaupa. Kui võre materjal ei ole tavaline materjal, vaid halo, ilmuvad ühekaupa tipud, mitte küljed.

Vaikimisi ilmuvad küljed (tipud) selles järjekorras, nagu nad on programmi mälus (vaikimisi on see loomise järjekord). Seda järjekorda saab muuta muutmisrežiimis (Edit Mode), kasutades käsku Sort Faces (külgede sorteerimine) (CtrlAltF).

Valikud

Build Modifier (ehitaja)
Start (algus)
Kaader, milles alustatakse ehitamist.
Length (pikkus)
Kaadrite arv, mille jooksul objekt üles ehitatakse.
Randomize (muuda juhuslikuks)
Muudab külgede ilmumise järjekorra juhuslikuks.
Seed (seeme)
Juhuarvude generaatori seeme. Muuda seda, et tekiks uus “juhuslik” ilmumisjärjekord – sama seemne-objekti paari kasutamisel on järjekord alati ühesugune.