From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Screw Modifier - kruvitöötleja

Mode: Kõik režiimid

Panel: Modifiers (Töötlejad)

Kirjeldus

Kruvitöötleja (Screw Modifier) sarnaneb kruvitööriistale (Screw) tööriistakastis (Tool Shelf): see loob algsest objektist (võre või kõver) heeliksilaadse keha.

Profiilobjekti õige joondamine on oluline.

Profiilobjekt peab olema kahemõõtmeline ja paralleelne (mitte ristuv) kruvi teljega.

Valikud

Screw Modifier - kruvitöötleja
Axis (telg)
Koordinaattelg, piki mida heeliks ehitatakse.
Screw (kruvi)
Ühe heeliksi iteratsiooni kõrgus (pikkus).
AxisOb (teljeobjekt)
Objekti, mis määrab telje suuna, nimi.
Object Screw (kruvi objekt)
Loe Screw (kruvi) parameetri väärtus teljeobjektilt (Axis Object).
Angle (nurk)
Heeliksi ühe pöörde pöördenurk kraadides.
Steps (samme)
Heeliksi ühe pöörde sammude arv (3D-aknas esitamisel.)
Render Steps
Sama mis eelmine renderdamisel. Suurenda seda väärtust sujuvama heeliksi saamiseks.
Calc Order (arvuta järjekord)
Et vältida probleeme normaalidega, arvutatakse külgede järjekord ümber. See on vajalik ainut võrede, mitte kõverate puhul.
Flip (pööra)
Vahetab normaalide suuna.
Iterations (kordusi)
Iteratsioonide arv kogu heeliksis.