From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Dünaamilise maalimise lõuend (Dynamic Paint Canvas)

Peamine paneel

Lõuendi peamine paneel

Lõuendi esimene paneel sisaldab dünaamilise maalimise pindade (Dynamic Paint surfaces) nimekirja. Need pinnad on põhimõtteliselt värvi kihid, mis töötavad üksteisest eraldi. Sa saad määrata nende sätted ja neid eelrenderdada (bake) eraldi.

Kui pinna tüüp/formaat võimaldab tulemuse eelvaatamist 3D-vaatekanas, on nähtav silma ikoon, mille abil saab eelvaatamist sisse ja välja lülitada.

Linnukese kast määrab, kas pind on aktiivne või mitte. Kui see pole valitud, siis ei tehta arvutusi või eelvaateid üldse.

Igale pinnale saad ka lihtsaks identifitseerimiseks oma nime anda.

Altpoolt saad määrata pinna tüübi ning muuta kvaliteedi (quality) ja ajastuse (timing) sätteid.

Igal pinnal on kindel formaat ja tüüp. Formaat (format) määrab, kuidas andmeid salvestatakse ja väljastatakse. Praegusel hetkel on olemas kaks formaati:

  • Pildijadad (Image Sequences). Dünaamiline maalimine genereerib väljundina kindlaksmääratud resolutsiooniga UV-laotatud pildifaile.
  • Tipp (Vertex). Dünaamiline maalimine muudab otseselt võre tippude andmeid. Tulemused salvestatakse punkti puhvrina (point cache) ja neid saab vaateakendes kuvada. Aga tippude tasemel töötamine nõuab töötamiseks ka korralikult tükeldatud võret.

Kvaliteedi sätete alt saad muuta pildi resolutsiooni (pildijadade puhul) ning sakisilumist (anti-aliasing).

Seejärel saad määrata pinna arvutamise algus- ja lõppkaadri ning kasutatavate alamsammude (sub-steps) arvu. Alamsammud on kaadrite vahel võetavad sämplid ehk proovid, mida läheb tavaliselt vaja siis, kui pintsel on väga kiire.

Lisasätete paneel (Advanced)

Lõuendi lisasätete paneel

Lisasätete paneeli Advanced kaudu saad muuta pinna tüüpi ja sellega seotud sätteid.

Igal pinnal on "tüüp", mis määrab selle, milleks pinda kasutatakse. Kasutatavad tüübid on:

  • Värv (Paint)
  • Nihe (Displace)
  • Lained (Waves)
  • Kaal (Weight)

Ühised sätted

Igal pinna tüübil on eraldi sätted, mida muuta. Enamus tüüpidel on olemas ka hajumise (Dissolve) ja pintsli (Brush) sätted:

Dissolve (hajumine)
Seda kasutatakse määratud aja jooksul pinna sujuvaks originaalolekusse tagasi hajutamiseks.
Brush Group (pintsli grupp)
Kasutatakse kindla objektigrupi määramiseks, millest võetakse pintsli objektid

Värv (Paint)

Värvi pind

Värvi pind Paint on kõige tavalisem pinna tüüp, mille väljunditeks on värvi (color) ja märguse (wetness) väärtused. Tipu pindade (vertex surfaces) puhul on tulemuseks tipuvärvide (vertex colors) väljund.

Märguskaart (Wetmap) on mustvalge väljund, mis kujutab värvi märgust. Valge tähistab maksimaalselt märga, must täiesti kuiva. Seda kasutatakse tavaliselt renderdamisel maskina. Mõned "värviefektid" mõjutavad ainult märga värvi.

Nihe (Displace)

Nihke pind

See pinna tüüp väljastab pintsliobjektide ristumissügavuse (intersection depth).

Blender3D FreeTip.gif
Vihje
Kui nihke väljund näib liiga kare, aitab tavaliselt silumistöötleja Smooth lisamisest dünaamilise maalimise (Dynamic Paint) järele töötlejate pinusse.


Lained (Waves)

Lainete pind

See pinnatüüp tekitab simuleeritud lainete liikumist. Nagu nihegi, kasutab ka lainete pind pintsli ristumissügavust (intersection depth), et määrata pintsli tugevust.

Liikumise muutmiseks saad kasutada järgnevaid sätteid:

Open Borders (avatud piirid)
Lubab lainetel ületada võre "servi", selle asemel et neilt tagasi peegelduda.
Timescale (ajaskaala)
Muuda otseselt simulatsiooni kiirust, mõjutamata simulatsiooni tulemust. Madalamad väärtused muudavad simulatsiooni aeglasemaks ja vastupidi.
Speed (kiirus)
Määrab, kui kiiresti lained pinnal liiguvad. See säte vastab ka simulatsiooni suurusele. Poole väiksem kiirus on võrdne kaks korda suurema pinnaga.
Damping (sumbumine)
Vähendab aja jooksul lainete tugevust. Põhimõtteliselt määrab selle, kui kiiresti lained kaovad.
Spring (vedru)
Määrab jõu, mis tõmbab vee tagasi nulltasemele (zero level).
Blender3D FreeTip.gif
Vihje
Mõnedel puhkudel muutub laine liikumine pintsli ümbruses väga ebastabiilseks. Selle vastu aitab tavaliselt laine kiiruse, pintsli laine faktori (wave factor) või isegi võre/pinna resolutsiooni vähendamine.Kaal (Weight)

Kaalu pind

See on eriline pinna tüüp, mida saab kasutada ainult koos tipu formaadiga. See väljastab tippude kaalugruppe, mida saab kasutada koos teiste Blenderi töötlejate ja tööriistadega.

Blender3D FreeTip.gif
Vihje
Kaaluga pindade puhul on tavaliselt parem kasutata lähedusel (proximity) põhinevaid pintsleid, et kaalu väärtuste vahel toimuks sujuv vähenemine.


Väljundi paneel (Output)

Lõuendi väljundi paneel

Väljundi paneelist Output saad sa määrata, kuidas pind oma tulemused väljastab.

Tipu formaadiga pindade puhul saad valida võre andmekihi (värv / kaal sõltuvalt pinna tüübist), millele tulemused genereeritakse. Saad kasutada "+"/"-" ikoone, et valitud nimega andmekihte lisada/kustutada. Kui valitud nimega kihti ei eksisteeri, kuvatakse seda punasena.

Pildijada formaadiga pindade puhul saad määrata UV-kihi ning väljundfaili salvestamiskataloogi, faili nime ja pildi formaadi.

Efektide paneel (Effects)

Lõuendi efektide paneel

See on värvi tüüpi pindade (Paint) eripaneel. See loob lõuendi pinnal animeeritud liikumisi.

Praegu on olemas kolm efekti:

Spread (voola)
Värv voolab aeglaselt ümbritsevate punktideni, täites lõpuks kõik ühendatud alad.
Drip (tilgu)
Värv liigub kindlas suunas, mille määravad Blenderi jõuväljad (force fields), gravitatsioon ja kiirus (velocity), mille mõju määrab omakorda kasutaja.
Shrink (kahane)
Värvitud ala kahaneb aeglaselt, kuni kaob täielikult.

Voolamise ja tilkumise efektide puhul mõjutatakse ainult "märga värvi", nii et mida enam värv kuivab, seda aeglasemaks liikumine muutub, kuni lõppeb täielikult.

Puhvri paneel (Cache)

Lõuendi puhvri paneel

See on praegu nähtav ainult tipu formaadiga pindade puhul. Selle abil saad punktide puhvrit (point cache) muuta ja eelrenderdada (bake).