From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Võtmeosakesed

Pilt 6: Võtmeosakeste füüsika

Võtmeosakeste teekond on määratud emiteerijast teise osakeste süsteemi osakesteni. See võimaldab luua võtmeosakestest füüsika abil ahelaid ja nende abil pikki kiude või liikuvaid osakesi. Põhimõtteliselt ei ole nendel osakestel dünaamikat, kuid nad interpoleeritakse kindla aja jooksul ühest süsteemist teise. Kuna sul on selliste süsteemide üle väga täpne kontroll, saad sa neid kasutada

näiteks kiududega töötavate masinate jaoks (kangastelgede animatsioon vms). Pildil 3 voolavad kiud alumisest süsteemist (esimene võtmeosakeste süsteem) teise süsteemini keskel ja sealt ülemisse süsteemi, millel ei ole füüsikat. Kuna sul on võimalik vabalt animeerida igat emiteerivat objekti, saad sa teha ükskõik kui keerukaid animatsioone.

Ülesseadmine

Et valmistada ette võtmeosakesi, on sul vaja vähemalt kahte osakeste süsteemi.

Esimesel süsteemil on võtmeosakeste (Keyed) füüsika ja sel peab olema valik First (esimene) aktiveeritud. See hakkab olema nähtav süsteem. *Teine süsteem võib olla teine võtmeosakeste süsteem, kuid ilma valikuta First, või tavaline osakeste süsteem. Teine süsteem on juhitud süsteemi sihtmärgiks.

Loops (tsükleid)
Määrab, mitu korda osakeste liikumist läbi süsteemide korratakse. See on välja lülitatud, kui valik Use Timing (kasuta ajastust) on aktiveeritud.

Võtmed

Key Targets (võtmesihtmärgid)
Pead sisestama sihtsüsteemi oleva objekti nime, ja kui sellel on mitu osakeste süsteemi, siis ka süsteemi numbri.
Vajuta nuppu + võtme lisamiseks ja siis vali objekt.

Kui kasutad ainult ühte võtmesüsteemi, liiguvad osakesed oma eluaja jooksul emiteerijast sihtmärgini. Lühem eluiga tähendab kiiremat liikumist. Kui sul on rohkem kui üks võtmeosakeste süsteem järjest, jagatakse eluiga võrdselt nende vahel. Sel juhul võib osakeste kiirus sihtmärkide vahel varieeruda.

Ajastamine

Use Timing (kasuta ajastust)
Ajastamine toimib koos ahela teiste võtmeosakeste süsteemide liuguriga Time (aeg). Aja liugur laseb määrata osa osakese elueast tema liikumiseks.

Näiteks: oletame, et sul on ahelas kaks võtmeosakeste süsteemi ja kolmas süsteem sihtmärgiks. Esimese süsteemi osakeste eluiga on 50. Osakesed liiguvad 25 kaadri jooksul esimesest juhitud süsteemist teiseni ja järgmise 25 kaadri jooksul teisest süsteemist sihtmärgini. Kui kasutad ajastamisnuppu esimesel süsteemil, ilmub aja liugur teise süsteemi paneelile. Selle vaikeväärtus on 0.5, nii on aeg kahe süsteemi vahel võrdselt jaotatud. Kui sead aja (Time) väärtuseks 1, siis võtab liikumine esimesest süsteemist teise kogu eluea (osakesed surevad teises süsteemis).

Kui sead aja väärtuseks 0, siis alustavad osakesed liikumist teisest süsteemist ja liiguvad sihtmärgini.