From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Sügavusteravus (Depth Of Field, DOF)

Päris kaameratesse ja sinu silma tuleb valgus läbi läätse, mis murrab valgust, ja läbi iirise (ava), mis piirab filmini, CCD/CMOS-sensori või silmapõhjani jõudva valguse hulka. Läätse ja iirise koostöö tõttu on nii, et mõned kindlal kaugusel olevad objektid on fookuses, ees- ja tagapool olevad aga fookusest väljas. Seda nimetame me sügavuskauguseks või siis "Z"-kauguseks kaamerast või silmast.

Pärismaailmas jõuab valgus läätseni mingi nurga all, mingist suunast. See mida näed, sõltub ka perspektiivist; lähemale liikudes paistab stseen teise nurga alt. Blender võimaldab ka "lamedate" piltide renderdamist, nagu seda kasutatakse arhitektuuriliste jooniste puhul. Sellist kuvamise viisi nimetatakse paralleelprojektsiooniks (Ortographic). Seega on renderdamiseks kaks varianti, perspektiiv- ja paralleelprojektsioon. Perspektiivprojektsiooni puhul on pildil eespool olevad asjad suuremad ja tagapool väiksemad, kuni lõpuks ei ole väga kaugel olevaid asju üldse näha. Paralleelprojektsioonis (vaikimisi välja lülitatud) vaate puhul objekti asukoht selle kuvamise suurust ei mõjuta.

Manual-Camera-DOF.jpg

Iirise läbimõõdust sõltub, kui suures vahemikus on objektid veel fookuses. Kaamerates saab iirise (ava) suurust muuta nupu alt f-stop. Teisisõnu öeldes on olemas "vaateväli". See on siis see mida sa ala, mida sa näed vasemalt paremale ja ülalt alla. Mingil kindlal kaugusvahemikul silmast on objektid fookuses. Näiteks öösel saad objekte fookuses hoida vahemikus 3 kuni 5 meetrit. Samal ajal on kolmest lähemal ja viiest kaugemal olevad asjad hägused. Sellisel puhul on sinu "sügavusteravus" 2 meetrit.

Mida suurem on iiris, seda väiksem on sügavusteravus. See on see, miks suudad päeval korraga fokuseerida suuremat piirkonda: väike iiris annab teravama pildi. Filmitööstuses on olemas selline ametimees, kes tegeleb näitleja nina ja kaamera vahemaa mõõtmisega, et oleks võimalik kaamera perfektselt fokuseerida.

Mida kaugemal on objekt oma fookustasandist, seda hägusem see välja paistab. Seega on sügavusteravus see ala fookuspunktist ette- ja tahapoole, kus hägusus ei ole tajutav. Blenderis on selle kauguse nimetus Dof Dist või fookusteravuse kaugus (Depth of Field Distance) ja seda saab määrata omaduste paneelilt siis, kui kaamera on 3D-vaates valitud. Alternatiivne meetod fookuse hoidmiseks on panna Dof Ob väljale objekt, mille kaamera alati fookuses hoiab.

Vaateväli ja läätse fookuskaugus

Nähtav ala sõltub objektiivi pikkusest. Kaamerates 35 mm on küllaltki tavapärane pikkus; sellega tehtud pilt sarnaneb silmaga nähtavale ja pildistada saab küllaltki lähedalt. Läätse fookuskauguse muutmiseks kasuta kaamera seadistuste paneeli (vaikeväärtus on 35 mm). Pikem objektiiv veidi kaugemal saab sama ala teise perspektiiviga näidata. See meeldib paljudele režissööridele, kuna see ühtlustab pildi dünaamikat, kuna kaamera on tegevusest palju kaugemal.

35 mm objektiiv 10 ühiku kaugusel.
210 mm objektiiv 60 ühiku kaugusel samas kohas/pöördel.
210 mm objektiiv 50 ühiku kauguselt; ümberpaigutatuna nii, et ala oleks 35 mm objektiivi sarnane.


Suurendamine Blenderis

Suurendamine tähendab pildi mingi osa laiendamist kogu nähtavale alale; meil inimestel selline võime puudub. Ma pean siiski sõnad tagasi võtma; tegelikult suudame: tuleb lihtsalt diivanilt tõusta ja lähemale kõndida (kuigi see on rohkem küll "rändamine" kui "suurendamine"). Blenderiga saab teha mõlemat: võib kaameraga "rööbastel" (või "kärul") edasi-tagasi liikuda või võib ka muuta objektiivi suurust. Seda tegevust võib juhtida ka lpo-kõveratega.

Sügavusteravus arvutigraafikas

Arvutigraafika puhul füüsilised objektiivid ja avad puuduvad. Seetõttu on kõik objektid alati fookuses, sügavusteravus lõpmatu. Kunstilistel põhjustel soovime me tihti, et esiplaanil olevad tegelased oleks fookuses ja taustal olev hägune, sest siis ei pööra vaatajad (ega kunstnik) taustale liigset tähelepanu. Fokuseerimisega on võimalik ka peategelasi kõrvaltegelastega võrreldes esile tuua. Seega tuleb realistliku sügavusteravuse illusioon komposiitoris järeltöötluse sammuna ise luua.