From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Maailm (World)

Maailma keskkond saab kiirata valgust, mis põhineb ühel tahkel värvil, füüsikalistel taeva mudelitel või suvalistel tekstuuridel.

Pinnavarjutaja (Surface Shader)

Pinnavarjutaja määrab keskkonnast stseeni kiirgatava valguse. Maailma pind renderdatakse stseenist väga kaugena ning seetõttu ei toimu stseenis olevate objektide ja keskkonna vahel mitte mingisugust kahepoolsest suhtlemist, ainult valgus tuleb sisse. Ainus varjutaja, mida toetatakse, on tausta sõlm Background, millel on värvi sisend ja jõu faktor, mis määrab valguse intensiivsuse.

Mahu varjutaja (Volume Shader)

Iseseisval arendamisel

Nipid

Mõnikord on kasulik kasutada eraldi tausta, mis on otseselt nähtav, selle asemel, et lihtsalt kaudselt objekte valgustada. Lihtne lahendus on lisada segamissõlm Mix, mille segamise faktoriks Blend Factor on määratud kaamera kiire olemasolu Is Camera Ray. Sellisel juhul on esimeseks sisendi värviks kaudne värv ja teiseks otseselt nähtav värv.

Tausta varjutajaid ei sämplita praegu tähtsuse põhiselt (importance sampled), mis tähendab, et nad ei kasuta suuremat hulka sämpleid kohtades, kus taust on heledam. See võib omakorda viia selleni, et valguse koondumine tekstuuride puhul, millel on üksikud heledad laigud, on aeglane. Taoliste tekstuuride udusemaks muutmine võib müra vähendada ja koondumise kiiremaks muuta.