From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Protseduurilised tekstuurid

Tekstuuritüüpide nimekiri (Texture Type) tekstuurinuppude tekstuuripaneelil. (Mitteprotseduurilised tekstuurid on muudetud tumedamaks.)

Protseduurilised tekstuurid on sellised tekstuurid, mille muster on genereeritakse matemaatiliselt. Neid on üldiselt lihtne kasutada, sest neid ei pea spetsiaalselt võrele laotama, mis aga ei tähenda, et protseduurilised tekstuurid ei võiks olla vägagi komplekssed.

Need tekstuuritüübid on 'tõeliselt' kolmemõõtmelised. See tähendab, et nad sobivad servadel veatult kokku ja näevad välja, nagu vaja, ka siis, kui neid lõigata – nagu oleks tükk puud tõepoolest kaheks osaks lõigatud. Protseduurilisi tekstuure ei filtreerita ja neil ei siluta sakke. See ei ole üldiselt ka probleem, sest kasutaja saab kergesti hoida genereerimise sagedused sobivates piirides.

Võimalikud tüübid on:


Ühised omadused

Müra baas

Kõigil müral põhinevatel Blenderi tekstuuridel (välja arvatud Voronoi ja lihtne müra) saab valikuga Noise Basis (müra baas) määrata põhialgoritmi, mille abil tekstuur genereeritakse. Selles nimekirjas on ka algne Blenderi enda müraalgoritm. Võimalus müra baasi määrata teeb protseduurilised tekstuurid erakordselt paindlikuks (eriti Musgrave).

Müra baas määrab tekstuuri väljanägemise põhistruktuuri (Blender 2.44 galerii):

Rakuline (Cellnoise)
Praguline Voronoi (Voronoi Crackle)
Voronoi F2-F1
Voronoi F4
Voronoi F3
Voronoi F2
Voronoi F1
Blenderi algne (Blender Original)

Müra baasil on lisaks veel kaks võimalikku väärtust, mis on väga sarnased Blenderi algsele (Blender Original):

  • Täiustatud Perlin (Improved Perlin)
  • Algne Perlin (Original Perlin)

Nabla

Peaaegu kõik Blenderi protseduurilised tekstuurid (välja arvatud sulandamine (Blend) ja maagia (Magic) kasutavad normaalide arvutamiseks tuletisi. See on oluline normaali- ja nihkekaartide jaoks. Nabla väärtus määrab tuletise mõju suuruse.

Soovitused

Kasuta suuruse (Size) nuppe laotuse paneelil Mapping määramaks, kui suurele alale protseduurilised tekstuurid laotatakse.

Protseduurilised tekstuurid võivad genereerida kas värvilisi, ainult intensiivsuse, läbipaistvusega või normaalitekstuure. Kui kasutada intensiivsustekstuuri, on tulemus mustvalge pilt, mida saab märgatavalt muuta, kasutades värviüleminekuid (Ramp). Teisest küljest aga, kui sa kasutad värviüleminekuid ja vajad ainult intensiivsuse väärtust, siis tuleb sisse lülitada nupp No RGB (mitte RGB) laotuspaneelil Mapping.