From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Protseduurilised tekstuurid: Voronoi

Voronoi tekstuuri paneel
Sagedased kasutusalad
Väga tõetruu metall, eriti "vasardatud" efektiga. Looduslikud materjalid (näiteks soomused ja veresooned naha all).
Väljund(id)
Intensiivsus (vaikimisi) ja värv

Valikud

Distance Metric (kauguse algoritm)
Sellel tekstuuril on palju kaugusalgoritmi variante. Need määravad, kuidas arvutatakse kaugus tekstuuri rakkude vahel. Need valikud on:
  • Minkovsky
  • Minkovsky 4
  • Minkovsky 1/2
  • Chebychev
  • Manhattan
  • Distance Squared (vahemaa ruut)
  • Actual Distance (tegelik kaugus)
Valikul Minkovsky on kasutaja poolt määratav lisavalik (nupp Exponent (eksponent)), mis määrab Minkovsky kaugusfunktsiooni (xe + ye + ze)1/e eksponendi (e). Väärtus 1 annab tulemuseks Manhattani kaugusfunktsiooni, ühest väiksem väärtus tekitab tähekujulised rakud (väärtus 0.5 annab funktsiooni Minkovsky 1/2) ja suuremad väärtused ruudukujulised rakud (väärtus 4.0 annab tulemuseks funktsiooni Minkovsky 4, väärtus 10.0 funktsiooni Chebychev). Seega on enamik vahemaa algoritme matemaatiliselt samad ehk Minkowsky kauguse variandid.
Irregulaarse kujuga ümaraid rakke on võimalik saada valikutega Actual Distance (tegelik vahemaa) ja Distance Squared (vahemaa ruut).
Feature Weights (omaduste kaalud)
Need neli välja Voronoi paneeli allosas määravad neli Worley konstanti, mida kasutatakse antud kaugusalgoritmi järgi rakkudevahelise kauguse arvutamiseks. Nende väärtuste muutmine võib lõpptulemusel tekitada päris huvitavaid efekte.
Coloring (toon)
Neli välja (Intensity (intensiivsus), Position (asend), Position and Outline (asend ja piirjoon) ja Position, Outline, and Intensity (asend, piirjoon ja intensiivsus)) võimaldavad kasutada nelja erinevat mürabaasi tekstuuri värvi arvutamiseks. "Worley parameetrite" muutmine annab Voronoi tekstuurile täiesti erineva väljanägemisega ja on analoogiline mürabaasi valiku muutmisega teistel tekstuuridel.

Tehnilised detailid

Worley algoritmi põhjaliku kirjeldust vaata veebilehelt: Worley selgitus (mittetöötav link).