From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Simularea Fluidelor

Mode: Modul Object/Edit mode (retele)

Panel: sub-contextul PhysicsFluid

Descriere

In timpul modelarii unei scene din Blender, unele obiecte pot simula comportamentul fluidelor, ca si fluide sau ca obstacole pentru fluide. Cutia de incadrare (bounding box) a altui obiect va fi folosita pentru definirea unei regiuni de forma unei cutii pentru a simula containerul pentru fluid (numit domeniul de simulare - “simulation domain”). Parametrii globali de simulare (cum ar fi viscozitatea si gravitatia) pot fi setati pentru acest obiect.

Folosind butonul BAKE, se exporta geometria si setarile la simulator si se realizeaza simularea fluidului, generand suprafata unei retele cu previzualizare pentru fiecare cadru de animatie, si salvarea animatiei pe hard disk. Apoi este incarcata suprafata potrivita de fluid pentru cadrul curent de pe disk si afisata sau randata.

Un baraj.

Mod de lucru

In general, trebuie urmate etapele:

Blender3D FreeTip.gif
Simularea se face pe obiectul domeniu!
Atunci cand calculati simularea fluidului, realizati simularea (bake) pe obiectul domeniu.

Din aceasta cauza:

  • toate optiunile pentru realizarea simularii sunt vizibile doar atunci cand selectati Obiectul Domeniu,
  • optiunile de realizare a simularii sunt explicate in sectiunea pentru simulare pentru obiectul Domeniu.


Mai multe despre simulare

Pentru a cunoaste mai multe despre simularea obiectelor in Blender, puteti citi: