From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.


Introduction

Vad är Blender?
Introduktion
Blenders Historia - eng
Licens - eng
Blenders Community - eng
Om den här manualen - eng
Vad som har ändrats i Blender 2.5 - eng
Installing Blender
Introduktion - eng
Python - eng
Installera på Windows - eng
Installera på Linux - eng
Installera på Mac - eng
Installera på andra Operativsystem - eng
Konfigurera Blender - eng
Säkerhet - eng


Starting

Gränssnitt
Introduktion - eng
Tangentbord och mus - eng
Fönstersystem - eng
Arrangera frames - :eng
Headers - eng
Konsolfönster - eng
Fönstertyper - eng
Skärmar (Layout för arbetsytor) - eng
Scener - eng
Konfiguration - eng
Interface - eng
Editing - eng
Input - eng
Add-Ons - eng
Themes - eng
File - eng
System - eng
Contexts - eng
Menus - eng
Panels - eng
Buttons and Controls - eng
Din första Animation
1/2: En statisk pepparkaksgubbe
2/2: Animera pepparkaksgubben - eng
The Vital Functions
Snabbrendering - eng
Skärmavbilder - eng
Standardscen - eng
Användarinställningar - eng
Ångra och Gör Om - eng
Hjälp! - eng


Data System and Files

Filoperationer
Introduktion - eng
Öppna blenderfiler - eng
Spara blenderfiler - eng
Importera andra format - eng
COLLADA - eng
Exportera till andra format - eng
Blender datasystem
Blender's Bibliotek och datasystem - eng
Scener - eng
Arbeta med scener - eng
Outliner-fönstret - eng
Append och Link - eng


Interaction in 3D

Introduktion
Navigation i 3D
Introduktion - eng
Använda 3D-vyn - eng
Alternativ för 3D-vyn - eng
Kameravyn - eng
Lager - eng
Lokal eller Global Vy - eng
Skissa i 3D
Introduktion till Grease Pencil - eng
Skissa - eng
Lager och animation - eng
Konvertera skisser till geometri - eng
Manipulation i 3D
Introduktion - eng
Grunderna - eng
Manipulatorer - eng
Gester - Manual/eng
Låsa axlar - eng
Pivotpunkter - eng
Proportionell redigering - eng
Transform-orientering - eng
Transform-egenskaper - eng


Modeling

Introduktion - eng
Objekt
Objekt - eng
Välja objekt - eng
Redigera objekt - eng
Booleska objekt - eng
Grupper och släktskap - eng
Spårning - eng
Duplicering - eng
Punktduplicering - eng
Ytduplicering - eng
Gruppduplicering - eng
Bildruteduplicering - eng
Polygonmodeller
Polygonmodeller - eng
Modellstrukturer - eng
Primitiver - eng
Utjämning av modeller - eng
Välja modeller - eng
Grundläggande modellverktyg - eng
Avancerade modellverktyg - eng
Kant- och ytverktyg - eng
Fäst mot modell - eng
Forminterpolation - eng
Punktgrupper - eng
Viktad målning - eng
Rekursiv ytuppdelning - eng
Skulpteringsläge - eng
Topologisk omgestaltninng - eng
Kurvor
Kurvor - eng
Redigera kurvor - eng
Deformera kurvor - eng
Kurvavfasning - eng
Ytor
Ytor - eng
Redigera ytor - eng
Profilering av ytor - eng
Text
Redigera text - eng
Metaobjekt
Metaobjekt - eng
Redigera metaobjekt - eng
Skript
Modelleringsskript - Modeling Scripts
Introduction to ShadingWorld and Ambient Effects

Introduction
World Background
Mist
StarsArmatures and Character Animation

Introduction
Armatures
Armature Objects
Editing Armatures
Posing Armatures
Inverse Kinematics
Mesh Skin Weighting
Mesh Skin Weighting
Animation Editors
Dope Sheet
Non Linear Animation


Post-production