From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.
Blender3D FreeTip.gif
2.6 Manual Review
Please feel free to help improve our manual pages. Please review the Writer's Guide before contributing.
User Manual

Взаємодія в 3D

Вступ

Вступ у навігацію програми

Навігація

Вступ про навігацію по Blender'у
Використання 3D-Вигляду
Опції 3D-Вигляду
Режими Навігації
Вигляд Камери
Шари
Локальний та Глобальний Вигляди

Трансформації

Вступ про Трансформації
Основи
- Переніс/Переміщення (Grab/Move)
- Обертання (Rotate)
- Масштабування (Scale)
- Дзеркалення (Mirror)
- До Сфери (To Sphere)
- Зріз (Shear)
- Жолоблення (Warp)
- Уштовхування/Виштовхування (Push/Pull)
- Випадкова трансформація

Контролери керування трансформаціями

Вступ про Контролери трансформацій
Точність трансформацій
Числовий ввід значень Трансформацій
Властивості Трансформацій
Скидання Трансформацій Об'єкта
Маніпулятори
Орієнтації Трансформацій
Блокування по Осі
Опорна Точка
- Активний елемент
- Індивідуальні Початки
- 3D-Курсор
- Серединна Точка
- Центр Межової Коробки
Прилип Трансформацій
Пропорційна Правка

Ескіз

Вступ про Ескізний Олівець
Рисування ескізів
Шари і Анімація ескізів
Конвертування ескізів у геометрію
Лінійка/Транспортир

Моделювання

Вступ

Вступ у Моделювання

Об'єкти

Об'єкти у Blender'і
Виділення Об'єктів
Редагування Об'єктів
Групи і Приріднення
Дублювання
- ДублеВерші - дублікати-примірники по вершинам
- ДублеГрані - дублікати-примірники по граням
- ДублеГрупа - дублікати-примірники групи
- ДублеКадри - дублікати-примірники по кадрам


Сітьові об'єкти

Сіті (Mesh)
- Структура Сіті
- Сітьові Примітиви
- Аналіз Сіті
Виділення елементів сіті
- Виділювані Елементи
- Базове Виділення
- Розширене Виділення
- Виділення Ребер
- Виділення Граней
Редагування сітей
Базове Редагування
- Переміщення, Обертання, Масштабування
- Додання Елементів
- Видалення Елементів
- Створення Граней і Ребер
- Дзеркальне Редагування
Редагування Вершин
Редагування Ребер
Редагування Граней
Інструменти Деформацій
- Дзеркалення
- Стискання/Роздуття Вздовж Нормалей
- Згладження
- Шум
Інструменти Дублювання
- Дублювання
- Видавлення
- Вкладка
- Обкрут
- Гвинт
Інструменти Підподілу
- Підподіл
- Підподіл Петлею
- Підподіл Ножем
- Навпіл
- З'єднання Вершин
Скіс
Інші інструменти
Ретопологія
Режим «Ліплення»
Групи Вершин
- Створення/Видалення Груп Вершин
- Редагування Вагомостей
- Малювання Вагомостей
- Інструменти Малювання Вагомостей
Згладжене/Плоске Тонування сітей
Прибирання сітей

Криві

Про Криві у Blender'і
Виділення кривих
Редагування кривих
Розширене редагування кривих

Сплайнові об'єкти

Про Сплайнові об'єкти у Blender'і
Редагування Сплайнових поверхонь

Текстові об'єкти

Про Текстові об'єкти у Blender'і
Редагування текстових об'єкктів

Мета-об'єкти

Про Мета-об'єкти у Blender'і
Редагування мета-об'єктів

Порожні об'єкти

Про об'єкт «Порожня»

Групові об'єкти

Примірники груп

Скрипти

Скрипти Моделювання

Матеріали

Вступ

Вступ у Матеріали

Використання матеріалів

Призначення матеріалу для геометричного об'єкта
Призначення кількох матеріалів для одного об'єкта

Властивості матеріалів

Вступ про Властивості матеріалів
Попередній перегляд матеріалу
Розсіяні тонувачі
Відсвітні тонувачі
Колірні Градієнти
Тонування
Прозорість
Дзеркалення
Підповерхневе розсіювання
Пасмо
Опції зображуваного вигляду матеріалів
Матеріали в утворенні тіней
Властивості матеріалів при створенні ігор у Blender'і
Фізичні властивості матеріалів при створенні ігор у Blender'і

Створення і редагування матеріалів за допомогою компонівних вузлів

Вступ про Матеріалові Вузли
Редактор Вузлів для матеріалів
Контролери Вузлів
Операції з Вузлами
Групи Вузлів
Типи Матеріалових Вузлів
- Вузли Вводу для матеріалів
- Вузол Виводу для матеріалів
- Вузли Кольорів для матеріалів
- Вузли Векторів для матеріалів
- Вузли Конвертації для матеріалів

Спеціальні ефекти матеріалів

Малювання Вершин
Дротяне зображування матеріалу
Об'ємове зображування матеріалу
Ореолове зображування матеріалу

Текстури

Вступ

Вступ у Текстури
Призначення текстури для об'єкта
Загальні опції текстур
Редактор UV/Зображень для текстурування

Типи текстур

Типи текстур у Blender'і
Процедурні текстури
- Текстура «Суміш»
- Текстура «Хмари»
- Текстура «Спотворений Шум»
- Текстура «Магія»
- Текстура «Мармур»
- Текстура «Масгрейв»
- Текстура «Шум»
- Текстура «Гіпс»
- Текстура «Вороний»
- Текстура «Деревина»
Зображеннєві Текстури
Відео Текстури
Вступ про Текстурові вузли
- Редактор Вузлів для текстур
- Контролери вузлів
- Операції з вузлами
- Групи вузлів
-- Вузли Вводу для текстур
-- Вузли Виводу для текстур
-- Вузли Кольорів для текстур
-- Вузли Узорів для текстур
-- Текстурові вузли для текстур
-- Вузли Конвертації для текстур
-- Вузли Спотворення для текстур
Об'ємові Текстури
- Текстура «Дані Вокселів»
- Текстура «Щільність Точок»
Текстура «Океан»

Малювання текстур

Малювання текстур
Проекційне малювання текстур

Накладання і розкладання текстур

Опції розкладання текстур
Середовищні Карти
Про UV-координати та їх розкладку
- Редактор UV/Зображень для розкладання UV
- Розгортання UV-розкладки
- Управління UV-розкладкою
- Редагування UV-розкладки
- Накладання Зображеннєвої текстури на основі розкладки UV

Вплив текстур на матеріали, частинки та світ сцени

Вплив текстур на інші, крім кольору, опції матеріалів
- Вплив текстур на різні типи зображувань матеріалу
- Режими змішування текстур з матеріалом
- Імітація вигинів на поверхні матеріалу за допомогою текстур
- Реальне створення вигинів на поверхні матеріалу за допомогою текстур зміщення
Вплив текстур на світ сцени
Вплив текстур на частинки

Світ та ефекти навколишнього оточення

Світ

Вступ про Світ сцени у Blender'і
Фон Світу

Ефекти навколишнього оточення

Туман
Зірки (тільки до версії 2.69)

Імітація Фізики

Вступ

Вступ в імітацію Фізики взаємодій

Динаміка

Силові Поля
Зіткнення

Частинки

Вступ в імітацію взаємодії Частинок
Емісія частинок
Фізика взаємодій частинок
- Ньютонова фізика частинок
- Ключована фізика частинок
- Рійна фізика частинок
- Рідинна фізика частинок
Вигляд частинок при візуалізації перегляду у сцені та при зображуванні у кінцеве зображення
Кешування та запікання динаміки частинок
Волосинки як окремий вид частинок
- Динаміка волосинок
Нащадки частинок
Використання Груп Вершин об'єкта для керування взаємодією частинок
Режим інтерактивної правки частинок

М'яке Тіло

Вступ в імітацію М'якого Тіла
Зовнішні сили м'якого тіла
Внутрішні сили у м'якому тілі
Зіткнення м'якого тіла
Приклади імітації м'якого тіла
Комбінування фізики М'якого Тіла з Арматурами
Комбінування з Волосинковими Частинками_наразі оригінал відсутній
Довідка про опції та параметри м'яких тіл

Тканина

Імітація Тканин

Тверде Тіло

Імітація Твердих Тіл

Рідини

Вступ в імітацію Рідини
Домен
Об'єкт Рідини
Перепона
Об'єм
Частинка
Керування
Анімація властивостей рідини
Поради щодо імітації рідин
Технічні деталі імітації рідин
Додаткові зауваження щодо імітації рідин

Дим

Вступ в імітацію Диму
Домен для імітації диму
Об'єкт для Потоку диму
Зіткнення під час імітації диму
Матеріал диму
Запікання імітації Диму
Додаткові зауваження щодо імітації диму

Динамічне Малювання

Вступ про Динамічне Малювання
Пензель динамічного малювання
Полотно динамічного малювання

Використання Ігрового Рушія для імітації Фізики

Використання Ігрового Рушія для імітації Фізики для сцени

Питання продуктивності імітації фізики

OpenMP на операційних системах OSX

Game Engine

Introduction

Introduction to the Game Engine
Game Logic Screen Layout

Logic

Logic Properties and States
The Logic Editor

Sensors

Introduction to Sensors
Sensor Editing
Common Options
-Actuator Sensor
-Always Sensor
-Collision Sensor
-Delay Sensor
-Joystick Sensor
-Keyboard Sensor
-Message Sensor
-Mouse Sensor
-Near Sensor
-Property Sensor
-Radar Sensor
-Random Sensor
-Ray Sensor
-Touch Sensor

Controllers

Introduction
Controller Editing
-AND Controller
-OR Controller
-NAND Controller
-NOR Controller
-XOR Controller
-XNOR Controller
-Expression Controller
-Python Controller

Actuators

Introduction
Actuator Editing
Common Options
-2D Filters Actuator
-Action Actuator
-Camera Actuator
-Constraint Actuator
-Edit Object Actuator
-Game Actuator
-Message Actuator
-Motion Actuator
-Parent Actuator
-Property Actuator
-Random Actuator
-Scene Actuator
-Sound Actuator
-State Actuator
-Steering Actuator
-Visibility Actuator

Game Properties

Introduction
Property Editing

Game States

Introduction

Camera

Introduction
Camera Editing
Stereo Camera
Dome Camera

World

Introduction

Physics

Introduction
Material Physics
Static Object
No Collision Object
Dynamic Object
Rigid Body Object
Soft Body Object
Occluder Object
Sensor Object

Path Finding

Navigation Mesh Modifier

Game Performance

Introduction
System
Display
Framerate and Profile
Level of Detail

Python API

Introduction
Bullet physics
VideoTexture

Deploying

Standalone Player
Licensing of Blender Game

Android Support

Android Game development