From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Блокування по Осі (Axis Locking)

Опис

Блокування по Осі

Трансформації (переміщення/обертання/масштабування) у режимах Object (Об'єкт) та Edit (Правка), а також операція видавлення у режимі Edit (Правка) можуть блокуватися по певній осі відносно поточної орієнтації трансформації. Заблокувавши трансформацію по певній осі, ви обмежуєте трансформації в одному з вимірів.

Використання

Заблокована вісь буде показуватися яскравішим кольором, ніж незаблокована. Наприклад, на ілюстрації справа, Z-вісь намальована світло-синім кольором, що вказує, що переміщення обмежене по цій осі. Блокування може вмикатися двома способами:

  • Натискання G для увімкнення переміщення, далі натискання Z для обмеження переміщення по Z-осі.
  • Натискання G для увімкнення переміщення, далі переміщення у напрямку Z-осі, а потім натискання MMB Template-MMB.png.


Типи блокування по осі

Блокування по осі (Axis Locking)

Mode: Режими Object (Об'єкт) та Edit (Правка) (переміщення, обертання, масштабування, видавлення)

Hotkey: X, Y, Z або MMB Template-MMB.png після руху миші у бажаному напрямку.

Блокування по осі обмежує трансформацію однією з осей (або забороняє трансформації по двох осях). Об'єкт, грань, вершина чи інший виділюваний елемент буде доступний для переміщення, обертання або масштабування тільки в одному вимірі.

Блокування по площині (Plane locking)

Mode: Режими Object (Об'єкт) та Edit (Правка) (переміщення, масштабування)

Hotkey: ⇧ ShiftX, ⇧ ShiftY, ⇧ ShiftZ або ⇧ ShiftMMB Template-MMB.png після руху миші у бажаному напрямку.

Блокування по площині

Блокування по площині блокує трансформацію по «двох» осях (або забороняє трансформації по одній з осей), таким чином, створюючи площину, в якій елемент може переміщуватися або масштабуватися вільно. Блокування по площині діє тільки на переміщення та масштабування.

Зверніть увагу, що для обертання як блокування по осі, так і блокування по площині має однаковий ефект, оскільки обертання завжди обмежене однією віссю. Обертання по типу Trackball (Трекбол) RR не може бути заблокованим взагалі.


Режими блокування по осі

Режими блокування по осі

Одиночне натискання комбінації клавіш обмежує переміщення по відповідній Глобальній (Global) осі. Двійне натискання тієї ж комбінації обмежує переміщення по осі поточного виділу (за винятком випадку, коли установлена орієнтація Global (Глобально), тоді буде використовуватися орієнтація Local (Локально)). І нарешті, третє натискання тієї ж комбінації вилучить обмеження.

Наприклад, якщо поточна орієнтація трансформації установлена на Normal (Нормаль), натискання G дасть початок режиму трансформації, подальше натискання Z заблокує переміщення у Z-напрямку відносно Глобальної (Global) орієнтації, натискання Z знову заблокує переміщення по Z-осі відносно орієнтації Normal (Нормаль). Натискання Z знову вилучить всі обмеження. Поточний режим відображається зліва заголовку 3D-вікна.


Як можна побачити на ілюстрації «Режими блокування по осі», у розрахунок напрямку трансформації також береться тип виділу. Секції А та В показує блокування по осі в орієнтаціях Global (Глобально) та Normal (Нормаль) відповідно. C та D показує ту ж ситуацію при виділі грані, E та F при виділі ребра та G і H при виділенні вершини.

Зверніть увагу, що використання блокування осі не перешкоджає вам використовувати числовий ввід значень трансформацій з клавіатури.Попередня: Орієнтації Трансформацій | Головна | Наступна: Опорна точка