From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Модифікатори

Вступ

Mode: Будь-який режим

Panel: контекст Modifiers (Модифікатори) у вікні Properties (Властивості)

Модифікатор (modifier) — це набір автоматичних операцій, що впливають на об'єкт не-руйнівним способом. За допомогою модифікаторів ви можете здійснити багато операцій над об'єктом за раз, зберігаючи без змін, при цьому, його базову топологію (без потреби викликати вручну окремо операції, що входять у модифікатор, та необхідності постійно контролювати збереження топології об'єкта). Модифікатори визначають способи показу та візуалізації об'єкта, а не фактичну його геометрію. Для одного об'єкта ви можете додавати кілька різних модифікаторів у Стек модифікаторів для нього. Після налаштувань бажаного результати ви можете натискати кнопку Apply (Застосувати) модифікатора для застосування його з параметрами до об'єкта.

Меню опції «Add Modifier (Додати Модифікатор)» у контексті Modifiers (Модифікатори)


Типи модифікаторів

Blender передбачає чотири типи модифікаторів, які об'єднані у групи:

Модифікація

Група модифікаторів Modify (Модифікація) містить засоби, схожі на модифікатори у групі Deform (Деформація) (дивіться нижче по тексту), однак модифікатори групи «Модифікація» безпосередньо не впливають на форму об'єкта — вони діють тільки на деякі інші дані, типу групи вершин...

Mesh Cache (Кеш Сітей)
Застосовує збережені анімовані дані сітей (із зовнішнього файлу) до потрібної сіті.
UV Project (UV-Проекція)
Проектує UV-координати на сіть.
UV Warp (UV-Жолоб)
Динамічно редагує UV-координати сіті.
підгрупа модифікаторів Vertex Weight... (...Вагомості Вершин)
У дану підгрупу входять кілька модифікаторів, що редагують різними способами потрібну групу вершин вашої сіті.

Генерація

Група Generate (Генерація) включає створювальні засоби для зміни загального вигляду об'єкта або автоматичного додання в об'єкт нової геометрії.

Array (Масив)
Створює на основі вибраної базової сіті масив подібних (повторюваних) форм.
Bevel (Скіс)
Створює скіс (фаску) країв на виділеному сітьовому об'єкті.
Boolean (Булевий)
Комбінує/віднімає/перетинає одну сіть з іншою.
Build (Побудова)
Будує покроково у ході анімації вибрану сіть з її частин.
Decimate (Спрощення)
Скорочує кількість полігонів сіті.
Edge Split (Розділ Ребер)
Додає, підподіляючи наявні, гострі ребра у сіть.
Mask (Маска)
Дозволяє вам ховати певні частини сіті.
Mirror (Дзеркало)
Дзеркалить симетрично сіть відносно однієї з осей.
Multiresolution (Мультироздільність)
Визначає різні рівні роздільності сіті об'єкта для різних режимів роботи з ним (під час показу, у процесі ліпки та для візуалізації).
Remesh (Перебудова)
Може виправляти важко тріангульовані сіті та іншу топологію сітей.
Screw (Гвинт)
Генерує спірале-подібну геометрію на основі простого профілю.
Skin (Покрив)
Автоматично генерує покривну поверхню, що обгортає виділені вершини та ребра.
Solidify (Товщання)
Потовщує сіть на основі надання глибини її граням.
Subdivision Surface (Підподіл Поверхні)
Підподіляє сіть (ділячи більші її елементи на менші) за допомогою алгоритмів «Catmull-Clark» або «Simple».
Triangulate (Тріангуляція)
Перетворює усі грані сіті на трикутні.
Wireframe (Каркас)
Перетворює усі грані у каркас.


Деформація

Група Deform (Деформація) містить засоби для зміни тільки форми об'єкта, що доступні для сітей, текстів, кривих, поверхонь та/або решіток.

Armature (Арматура)
Використовує кості для деформації та анімування об'єкта.
Cast (Підгонка)
Підганяє форму сіті, поверхні або решітки під форму сфери, циліндра або куба.
Curve (Крива)
Згинає об'єкт за допомогою кривої в якості форми вигину.
Displace (Зміщення)
Деформує об'єкт за допомогою зображення текстури.
Hook (Гачок)
Додає гачок для вершин (або керуючих точок) з метою маніпуляції ними зовні об'єкта.
Laplacian Smooth (Лапласове Згладження)
Дозволяє вам скоротити шум на поверхні сіті з мінімальними змінами її форми.
Laplacian Deform (Лапласова Деформація)
Дозволяє виставляти у певну позицію сіть, зберігаючи при цьому геометричні деталі поверхні.
Lattice (Решітка)
Використовує об'єкт «Решітка» для деформації об'єкта.
Mesh Deform (Деформація Сіті)
Дозволяє вам деформувати об'єкт, модифікуючи форму іншої сіті в якості «Остова Деформацій Сіті» (подібного до решітки).
Shrinkwrap (Обтягування)
Дозволяє обтягнути/обгорнути об'єкт поверхнею сіті іншого цільового об'єкта.
Simple Deform (Проста Деформація)
Застосовує деякі розширені деформації до об'єкта.
Smooth (Згладження)
Згладжує геометрію сіті (працює подібно до інструмента Smooth (Згладження)).
Warp (Жолоб)
Жолобить (коробить) сіть за допомогою двох точок, між якими ця сіть розтягується.
Wave (Хвиля)
Анімовано деформує об'єкт у формі хвиль.


Імітація

Група модифікаторів Simulate (Імітація) активує імітації фізичних ефектів. У багатьох випадках дані модифікатори додаються автоматично у стек при вмиканні у сцені імітацій «Системи Частинок» (Particle System) або інших ефектів «Фізики» (Physics). Їхня роль — визначення місця у стеку (порядку застосування) модифікаторів. Властивості ж даних модифікаторів доступні в окремих для них секціях-панелях.

Cloth (Тканина)
Імітує властивості шматка тканини. Вставляється у стек модифікаторів у момент, коли ви визначаєте сіть як Тканину.
Collision (Зіткнення)
Імітує зіткнення між об'єктами.
Dynamic Paint (Динамічне Малювання)
Робить об'єкт або систему частинок фарбою матеріалу на іншому об'єкті.
Explode (Вибух)
Імітує вибух сіті за допомогою системи частинок.
Fluid Simulation (Імітація Флюїдів)
Об'єкт стає частиною імітації текучості. Модифікатор додається при визначенні сіті як Флюїду.
Particle Instance (Примірник Частинок)
Використовує форму об'єкта в якості візуальної основи для системи частинок.
Particle System (Система Частинок)
Представляє систему частинок у стеку модифікаторів і з'являється там при її доданні для об'єкта.
Smoke (Дим)
Імітує реалістичний дим.
Soft Body (М'яке Тіло)
Робить об'єкт м'яким, еластичним. Модифікатор додається при визначенні сіті як М'яке Тіло.
Ocean (Океан)
Створює реалістичний, анімований океан.

Попередня: Скрипти моделювання | Головна | Наступна: Стек модифікаторів