From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Модифікатор «Хвиля»

Mode: Використання у будь-якому режимі, застосування тільки у режимі «Object» (Об'єкт)

Panel: Вікно «Properties» (Властивості) -> контекст Modifiers (Модифікатори) CZ Modifier ContextButton.png

Опис

Модифікатор Wave (Хвиля) додає океано-подібний рух по Z-координаті вершин/керуючих точок об'єкта. Даний модифікатор доступний для сітей та не-сітьових об'єктів: решіток, кривих, поверхонь та текстів. Для не-сітей він має певні обмеження:

  • Активація опції Normals (Нормалі) або обирання імені у полі опції Vertex Group (Група Вершин) просто деактивує модифікатор для не-сітей.
  • Вибір параметра UV в якості «Координат Текстури» для не-сітьових об'єктів просто збійно закриє Blender.

Опції

Модифікатор Wave (Хвиля) у стеку
Кругла хвиля
Прямолінійна хвиля
Хвиля з параметром X опції Motion (Рух) та з параметром Y опції Normals (Нормалі)
Motion (Рух)
X, Y, Cyclic (Циклічно): Ефект хвилі деформує вершини/керуючі точки у Z-напрямку, починаючи від заданої стартової точки та поширюючись вздовж об'єкта кругловим чином (активовано обидва параметри X та Y) або прямолінійними греблями, паралельно відповідно до активованого параметра X або Y. Параметр Cyclic (Циклічно) вмикає/вимикає циклічний повтор хвиль.
Normals (Нормалі)
Тільки для сітей. Зміщує хвилею сіть вздовж обраних осей нормалей граней сіті (замість Z-осі об'єкта, як це передбачено стандартно).
Time (Час)
Опції для керування анімованою деформацією у часі.
Offset (Зсув)
Зсув часу у кадрах. Визначає кадр, в якому хвиля починається (якщо значення опції Speed (Швидкість) додатне) або кадр її закінчення (якщо значення опції Speed (Швидкість) від'ємне). Використовуйте від'ємні значення значення кадру для підготовки або перед-старту хвиль.
Life (Життя)
Тривалість анімації у кадрах. Значення «0» зациклює анімацію.
Damping (Згасання)
Додаткова кількість кадрів після відтворення кадрів, передбачених опцією «Життя», за які хвиля повільно буде згасати від значення Height (Висота) до нуля. Брижі хвилі зникають за час цих кадрів згасання.
Position (Позиція)
X та Y координати центру хвиль у локальному просторі об'єкта. Опція Falloff (Спад) керує тим, як швидко хвилі будуть затухати, відходячи від координат позиції. Зверніть увагу, що обраний Start Position Object (Об'єкт Стартової Позиції) сам визначає координати, а не опція «Позиція», однак враховує зазначене тут значення «Спад».
Start Position Object (Об'єкт Стартової Позицій)
Використовує інший об'єкт для визначення стартової позиції хвилі. Зверніть увагу, що ви можете анімувати позицію цього об'єкта, чим викликати зміни руху хвилі.
Vertex Group (Група Вершин)
Тільки для сітей. Ім'я групи вершин, що визначає тільки частину сіті, на яку буде впливати ефект хвиль, а також міру впливу (за допомогою вагомостей вершин).
Texture (Текстура)
Використовує обрану тут текстуру для керування зміщенням хвиль. Анімовані текстури можуть давати досить цікавий ефект.
Texture Coordinates (Координати Текстури)
Визначає координати обраної для зміщення текстури:
Local (Локально)
Локальні координати базового об'єкта.
Global (Глобально)
Глобальні координати сцени.
Object (Об'єкт)
Дає змогу використовувати додатково інший об'єкт для визначення координат текстури.
UV
Дає змогу використовувати додатково UV-карту для визначення координат текстури. Увага: не активуйте цю опцію для не-сітьових об'єктів — Blender збійно закриється.
Speed (Швидкість)
Швидкість брижів хвилі в одиницях Blender'а на кадр.
Height (Висота)
Висота або амплітуда брижів в одиницях Blender'а.
Width (Ширина)
Ширина між двома піками двох підряд брижів у одиницях Blender'а (якщо опція Cyclic (Циклічно) увімкнена). Детальніше дивіться про технічні деталі роботи модифікатора.
Narrowness (Вузькість)
Фактична ширина кожного пульсу хвилі: чим вище значення, тим вужчим буде пульс. Фактична ширина ділянки, на якій одиничний пульс буде видимим, задається відношенням 4/Narrowness. Тобто, наприклад, якщо «Вузькість» дорівнює 1, то пульс буде мати ширину 4 одиниці, та якщо «Вузькість» — 4, то ширина пульсу — 1.
Увага
Усі значення, описані вище, повинні перемножуватися з відповідними значеннями масштабу (Scale) об'єкта для отримання реальних його вимірів. Наприклад, якщо значення Scale Z (Масштаб по Z) — 2, а значення опції модифікатора Height (Висота)1 для хвиль, то у результаті отримаємо хвилі висотою 2 BU (одиниці Blender'а)!


Технічні деталі та поради

Відношення між параметрами для хвиль:

Характеристики хвилі.

Для отримання гарної, схожої на морську, та наближеної до синусоїдальної хвилі робіть відстань між двома послідовними її брижами, а також ширину брижі однаковими. Тобто, значення Narrowness (Вузькість) повинно дорівнювати 2/Width - наприклад, якщо значення параметра Width (Ширина)=1, то Narrowness (Вузькість) буде дорівнювати 2.
Попередня: Жолоб | Головна | Наступна: Вибух