From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Модифікатор «Гвинт»

Mode: Використання у будь-якому режимі, застосування тільки у режимі «Object» (Об'єкт)

Panel: Вікно «Properties» (Властивості) -> контекст Modifiers (Модифікатори) CZ Modifier ContextButton.png

Опис

Модифікатор Screw (Гвинт) подібний до інструмента Screw (Гвинт) з Полиці Інструментів (Tool Shelf) у тому, що він беручи за основу профіль сітьового об'єкта або кривої, створює спірале-подібну форму.

Важливе правильне вирівняння профілю об'єкта

Профіль об'єкта повинен бути дво-вимірним та правильно вирівняним відносно основного напрямку об'єкта, а не керівної осі гвинта.

Опції

Модифікатор Screw (Гвинт) у стеку
Axis (Вісь)
Визначає вісь, вздовж якої буде будуватися спіраль.
Screw (Гвинт)
Висота одного витка спіралі гвинта.
AxisOb (Вісь Об'єкта)
Ім'я іншого об'єкта сцени, вісь якого буде використовуватися в якості осі гвинта.
Object Screw (Об'єкта Гвинта)
Вмикання цієї опції дає використання відстані до об'єкта, визначеного опцією AxisOb (Вісь Об'єкта), для створення гвинта.
Angle (Кут)
Величина у градусах для одиничного оберту спіралі.
Steps (Кроки)
Кількість кроків одиничного оберту для показу у 3D-вигляді.
Render Steps (Кроки Візуалізації)
Кількість кроків одиничного оберту при візуалізації. Більше значення підвищує якість візуалізації.
Calc Order (Порядок Розрахунку)
Порядок обчислення ребер для запобігання проблем з нормалями. Потрібно тільки для сітей.
Flip (Переверт)
Перевертає напрям нормалей на зворотній.
Iterations (Повтори)
Кількість обертів гвинта.
Smooth Shading (Згладжене Тонування)
Вмикає/вимикає показ згладженого тонування граней при роботі модифікатора.

Попередня: Перебудова | Головна | Наступна: Покрив