From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Зіткнення

Частинки, М'які Тіла, та Тканини можуть стикатися з іншими сітьовими об'єктами у ході динамічної взаємодії. Для частинкових Роїв слід намагатися уникати їх зіткненню (Collision) з іншими об'єктами.

  • Об'єкти для зіткнення повинні знаходитися на одному і тому ж шарі сцени.
  • Ви можете обмежувати ефект зіткнення для частинок групою об'єктів (у секції Вагомості Поля «Field Weights»).
  • Відхиляння (deflection) для об'єктів м'яких тіл є складним, тому вони часто проникають крізь зіштовхувані об'єкти.
  • Частинкові Волосинки (Hair) ігнорують відхилювані об'єкти при зіткненні (однак, ви можете анімувати їх як м'які тіла, що вже враховують відхиляння).

При зміні вами параметрів щодо відхиляння при зіткненні ви також повинні вручну перерахувати системи частинок, м'яких тіл та тканин (опція Free Cache (Вивільнити Кеш) при натисненні однойменної кнопки не робить це автоматично для відповідної системи, для цього слід освіжити кеш для всіх задіяних у системі об'єктів за допомогою кнопки Free All Bakes (Вивільнити Усі Запікання) та запекти імітацію з новими параметрами).

Про зіткнення твердих тіл детальніше дивіться тут.

Опції зіткнень

Mode: Режим Object (Об'єкт)

Panel: Контекст Physics (Фізика) → секція Collision (Зіткнення)

Секція Collision у контексті Physics.
Particle (’Частинка)
Параметри зіткнення частинок.
Permeability (Проникність)
Відносна частка частинок, що пройдуть через сіть об'єкта. Може бути анімована.
Stickiness (Липкість)
Відносна кількість частинок, що будуть липнути до поверхні об'єкта.
Kill Particles (Знищити Частинки)
Вмикає/вимикає знищення частинок, що зіткнулися з іншими.
Particle Damping (Згасання Частинок)
Параметри згасання руху частинок при зіткненні.
Factor (Фактор)
Коефіцієнт згасання у ході зіткнення (незалежно від швидкості-вектора частинок).
Random (Випадково)
Міра випадкового змінювання згасання.
Particle Friction (Тертя Частинок)
Параметри тертя частинок при руху по поверхні об'єкта при зіткненні.
Factor (Фактор)
Коефіцієнт тертя частинки по поверхні об'єкта у ході зіткнення.
Random (Випадково)
Величина випадкового змінювання тертя.


Взаємодія при зіткнення м'яких тіл та тканин

М'яко-тіле вершинне зіткнення з площиною.
Soft Body and Cloth (М'яке Тіло і Тканина)
Опції коригування зіткнення м'яких тіл і тканин.
Outer (Зовнішньо)
Розмір зовнішньої зони зіткнення.
Inner (Внутрішньо)
Розмір внутрішньої зони зіткнення (набивна відстань – padding distance).

Зовнішня і внутрішня зона зіткнення визначається нормалею зіштовхуваної грані (на ілюстрації «М'яко-тіле вершинне зіткнення з площиною» позначена блакитною стрілкою).

Soft Body Damping (Згасання М'якого Тіла)
Параметри згасання змінювання м'якого тіла при зіткненні.
Factor (Фактор)
Коефіцієнт згасання змінювання при зіткненні.

«М'яко-тілі» зіткнення отримати ідеальними дуже важко. Якщо один з об'єктів рухається надто швидко, то м'яке тіло буде проникати крізь сіть іншого об'єкта. Детальніше також дивіться секцію про м'які тіла.

Взаємодія із силовими полями при зіткненні

Force Fields (Силові Поля)
Параметри взаємодії із силовими полями при зіткненні.
Absorption (Поглинання)
Відхильник (дефлектор) також може відхиляти ефектори. Ви можете визначати деякі об'єкти зіткнення/відхиляння, що відхиляють певну частину ефектора сили, що визачається значення опції Absorption. Так, значення «1» (100%) призведе до того, що сила зовсім не буде проходити через об'єкт зіткнення/відхиляння і буде ним поглинатися, а «0» — сила взагалі не буде поглинатися зіштовхуваним/відхильним об'єктом.


Приклади

Відхилені частинки у результаті зіткнення.

На ілюстрації Мета-об'єкт (Meta) передубльований у систему частинок, що емітовані вниз і відхилені сіттю куба.

Поради

  • Переконайтесь, що нормалі сітьової поверхні направлені у напрямку частинок/точок для коректного відхиляння.
  • Волосинкові частинки (Hair) реагують прямо на силові поля, а тому при використанні силового поля з коротким діапазоном додатково зіткнення установлювати необов'язково.
  • Волосинкові частинки не проникають через сіть, з якої вони імітуються, якщо ви їх редагуєте у режимі Particle Edit (Правка Частинок), а тому у випадку їх «розчісування» ви і без додаткових імітацій зіткнень можете «природні» для волосинок зіткнення.

Попередня: Силові Поля | Головна | Наступна: Вступ в імітацію взаємодії Частинок