From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Вступ в імітацію взаємодії Частинок

Частинки (particles) — це сукупність безлічі (зазвичай, тисяч) окремих елементів, що емітуються (випускаються) із сітьових (mesh) об'єктів. Кожна частинка може бути точкою світла або сіті, може динамічно поєднуватися у своєму рухові з іншими або діяти окремо. Вони можуть реагувати на багато різних видів впливів та сил і мають свою тривалість життя (існування). Системи динамічних частинок можуть візуалізувати вогонь, дим, туман та інші явища, як пилюка або, навіть, візуалізувати магічні заклинання.

Волосинки або волосся (Hair) — це окремий підтип частинок. Системи волосоник утворюють пасма, що можуть візуалізувати волосся людини, хутро тварин, траву та щетини і бороди.

Система частинок додається до об'єкта як модифікатор Particle System (Система Частинок), для параметрів якого відведено в інтерфейсі Blender'а цілий контекст — Particle (Частинка).

Хутро, створене на основі системи частинок (Blend file).

Частинки зазвичай «витікають» або «виливаються» зі своєї сіті-основи у простір. На їх рух можуть впливати багато моментів, зокрема:

 • Початкова швидкість-вектор від сіті.
 • Переміщення самого емітера (цілкома або елементів (вершин, граней)).
 • Зміна руху частинок «гравітацією» або «опором повітря».
 • Вплив силових полів, як вітер, вихри або направлення вздовж кривої.
 • Взаємодія з іншими об'єктами через зіткнення.
 • Групова взаємодія частинок між собою та їх груп з іншими об'єктами.
 • Згладження руху за допомогою фізики м'яких тіл (для Волосинкових частинок).
 • Або, навіть, ручні трансформування систем частинок за допомогою Решіток.

Частинки можуть бути кінцево зображені як:

 • Ореол (Halo) — наприклад, полум'я, дим, хмари...
 • Анімована сіть (mesh) — наприклад, зграї риб, рої бджіл..., при цьому кожна частинка «містить» окремий об'єкт.
 • Пасмо (Strand) — як приклад, волосся, хутро, трава, при якому повний шлях частинки показується як пасмо, і цими пасмами можна маніпулювати у вікні 3D-вигляду (комбінувати, додавати, різати, переміщати тощо).

На окремому об'єкті може бути додано багато систем частинок, кожна з яких може містити до 100.000 частинок. Окремі типи підвидів систем — «Волосся» (Hair) та «Ключована» (Keyed) можуть додатково мати до 10.000 нащадків (children) для кожної частинки (нащадки рухаються та емітуються подібно до їх предків-частинок). Межами в обсязі використання систем частинок є тільки об'єм пам'яті плюс потужність вашого комп'ютера та міра вашого терпіння.

Несумінсть з попереднім версіями
«Старі» системи частинок у версіях Blender'а до «2.5» і «нові» — з «2.5» дуже відрізняються і є майже не сумісними.


Загальний порядок роботи із системами частинок

Загальний порядок роботи у Blender'і з частинками наступний:

 1. Створюємо сітьовий об'єкт, який буде емітувати частинки.
 2. Додаємо на цей об'єкт одну чи кілька Систем Частинок (кілька систем частинок можуть між собою взаємодіяти для отримання бажаного ефекту).
 3. Налаштовуємо кожну з доданих Систем Частинок потрібним чином для досягнення бажаного результату.
 4. Анімуємо сіть-основу частинок та інші взаємопов'язані у сцені об'єкти з нею.
 5. Коректуємо та формуємо шлях руху та потік частинок.
 6. Для Волосинкових систем частинок — «ліпимо» форму їх потоку у режимі «Правка Частинок» (нарізаємо потрібну їх довжину та розчісуємо, наприклад).
 7. Запускаємо зображування їх вигляду та імітації їх взаємодії, та коригуємо цей процес при потребі.


Додання Системи частинок на сітьовий об'єкт

Додання системи частинок на об'єкт у сцені.

Для додання нової системи частинок на об'єкт у сцені перейдіть у контекст Particle (Частинка) вікна Properties (Властивості) та клацніть на кнопці з іконкою «плюс» +.

Кожна система частинок має свої окремі опції і параметри. Значення цих опцій та парамтрів можуть бути скопійовані та перенесені між системами. Параметр ж Random (Випадково) у різних групах опцій дає змогу дещо урізноманітнювати у цілому однакові системи частинок.

Типи систем частинок

Типи систем частинок.

Після додання системи частинок на об'єкт контекст Particle (Частинка) вікна Properties (Властивості) заповнюється багатьма різними секціями з опціями та кнопками. Проте, не панікуйте! Будемо все розглядати за порядком.

Спершу. Blender надає можливість використання двох типів систем частинок, які можна вибирати у випадному списку опції Type (Тип):

Emitter (Емітер)
Це стандартний тип системи, яка складається з матеріально розрізнених та прямо незв'язаних частинок. Ці частинки емітуються з поверхні їх об'єкта-володільця у певних часових рамках та мають певну тривалість існування (життя).
Hair (Волосся)
Даний тип системи частинок є окремим підвидом, який передбачає зображування частинок у вигляді матеріально зв'язаних пасм (чи ниток) — волосинок, та має свої специфічні особливості — такі волосинки можуть прямо редагуватися у 3D-вигляді та анімуватися як справжні пасма за допомогою системи імітації тканин (cloth).


Про опції і параметри частинок

Кожна система частинок має однакові базові набори опцій, параметрів і контролерів, а вмикання/вимикання, задіювання та значення останніх вже залежить від кожної окремої системи. Ці базові набори представлені такими секціями опцій:

Emission (Емісія) Параметри початкового поширення частинок з об'єкта-емітера та спосіб їх «народження» у сцені.
Cache (Кеш) Опції кешування (тимчасового запису в оперативну або на диск) взаємодії системи частинок з метою полегшення інтерактивності роботи користувача зі сценою та запобігання небажаного перерахунку вже налаштованої взаємодії.
Velocity (Швидкість) Параметри направленої початкової швидкості частинок.
Rotation (Обертання) Опції і параметри обертальної поведінки частинок.
Physics (Фізика) Опції і параметри фізичної взаємодії частинок.
Render (Зображування) Опції зображування частинок.
Display (Показ) Опції і параметри показу частинок у 3D-вигляді при роботі з ними.
Children (Нащадки) Параметри створення та розрахунку додаткових нащадків частинок для зображування (не показуються у робочому 3D-вигляді, а тільки вже на зображуваному зображенні).
Field Weights (Вагомості Поля) Параметри взаємодії системи частинок із зовнішніми силовими полями.
Force Field Settings (Параметри Силового Поля) Опції використання частинок в якості володільців обраного тут силових полів, а також самовпливу цих полів на систему частинок.
Vertex Groups (Групи Вершин) Параметри впливу на систему частинок через групи вершин об'єкта-володільця.

Дивіться також...

Попередня: Зіткнення | Головна | Наступна: Емісія частинок