From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Ключована фізика частинок

Приклад системи Ключованої фізики

Шляхи руху частинок можуть визначатися іншою системою частинок на іншому окремому об'єкті-емітері. Це дозволяє створювати ланцюжки систем за допомогою Ключованої фізики для отримання довгих пасм або тягнучих рухливих частинок. Базово, ключовані частинки не мають жодної динаміки, але інтерполюються з одної системи в іншу крізь час.

Наприклад, для імітації машин обробки волокон (анімації ткацького станка...) пасми будуть йти від нижньої системи (перша ключована) до другої ключованої системи посередині і далі до третьої, верхньої системи, для якої вимкнена фізика (опція No у секції «Фізика» контексту «Частинки»). Після анімування кожного емітера об'єкта ви отримаєте складну анімацію.

Установка ключованої фізики для систем частинок

Опції і параметри Ключованої фізики частинок.

Для установки системи Ключованої фізики (опція Keyed (Ключована) у секції «Фізика» контексту «Частинки») у сцені повинні бути мінімум три системи частинок на різних трьох емітерах (третя або остання при більшій ніж три системи-учасники ключованої фізики завжди має тип фізики Keyed).

Перша та друга (чи крім останньої при більшій ніж три) системи частинок можуть бути без фізики (опція No у секції «Фізика» контексту «Частинки») або з іншим типом фізики окрім «Ключована», а третя (чи остання при більшій ніж три) система частинок повинна бути останньою (нижньою у списку систем частинок) на третьому емітері та мати Ключовану фізику (третій емітер може мати кілька систем частинок з різною фізикою, але остання додана система частинок має мати тип фізики Keyed). Імітація буде видна на між першою та другою (чи третьою і так далі) системами-ключами. Система частинок з типом фізики Keyed (Ключована) грає тільки керуючу роль і сама емісії частинок немає.

Loops (Петлі)
Визначає кількість разів запетлювання (зациклювання) руху частинок між системами-ключами. Даний параметр автоматично вимикається при увімкненні опції Use Timing (Використати Часування).


Ключі для Ключованої фізики

Keys (Ключі)
Опція «Ключі» при активній Ключованій фізиці надає список та контролери для визначення ключів для системи ключованої фізики (у список вибираються системи частинок, які не мають фізики, або з іншою, ніж Ключована, фізикою).
Поле вибору систем в якості ключів.
System (Система)
Даний параметр визначає індекс системи на даному емітері, що буде брати участь у системі Ключованої фізики.
Слід зазначити, що кількість систем-учасників пов'язана з таким параметром, як Lifetime (Час життя) — так, якщо ключована фізика задіює тільки одну систему на ключах, то чим коротший Час життя, тим швидше рух між емітерами ключованих систем. Якщо ж ключованих систем на емітерах більше ніж одна, то час життя цих систем буде стандартно рівномірно розподілений Blender'ом. Останньою характеристикою можна скористатись для отримання ефекту різних скоростей руху частинок між ключованими системами, регулюючи окремо для кожної з них параметр Lifetime.

Справа від списку розташовані вертикально кнопки керування слотами ключів у списку:

+
Додає новий слот ключа у список.
-
Видаляє вибраний слот ключа зі списку.
Кнопки зі стрілками «уверх» та «вниз»
Призначені для зміни порядку ключів-систем частинок у системі Ключованої фізики, оскільки рух частинок між ключами-системами відбувається відповідно до списку згори-вниз.
Click the + to add a key, then select the object.


Параметри Часування системи Ключованої фізики

Use Timing (Використати Часування)
Вмикає/вимикає застосування часування (розподілу часу) для системи Ключованої фізики.
Time (Час)
Визначає відносну частку від значення «Час життя» частинок для їх руху між ключованими системами.
Duration (Тривалість)
Визначає тривалість дії ефекту часування.

Дані параметри регулюють попарно потоки між кожними двома системами-учасниками і коригуються на другій (нижчій у списку) системі-учасниці. Значення «0» для параметра Time взагалі вимикає потік частинок.
Попередня: Ньютонова фізика частинок | Головна | Наступна: Рійна фізика частинок