From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Ньютонова фізика частинок

Це «звичайна» стандартна фізика частинок. Частинки розпочинають своє життя з визначеними початковими та кутовими швидкостями та переміщуються відповідно до Ньютонівських сил. Їх реакція на навколишнє середовищ та на сили обчислюються окремо відповідно до умов інтеграції, заданих аніматором.

Параметри Ньютонівських сил

Параметри Ньютонівської фізики.

Група опцій Forces (Сили)

Brownian (Броунівська)
Визначає міру Броунівського руху. Ця сила додає випадковість у рух частинок, базуючись на Броунівському полі шуму. Даний параметр корисний для імітації невеликих, стихійних сил вітру.
Drag (Перетяг)
Дозволяє визначати величину сили опору середовища, що зменшує швидкість частинок залежно від їх скорості (темпу) та розміру (корисно для імітації опору середовищ Повітря або Води).
Damp (Згасання)
Дає змогу встановлювати міру сили, що гасить швидкість частинок (підходить для імітації гальмування, тертя, послаблення).

Опції зіткнень частинок при Ньютонівській фізиці

Size Deflect (Відхиляння за Розміром)
Вмикає/вимикає при обчисленні зіткнень та подальших їх відхилянь частинок врахування їх розміру.
Die on Hit (Зникання при Ударі)
Вмикає/вимикає зникання частинок при ударі з об'єктом відхиляння.

Опції інтеграції Ньютонівсьої фізики частинок

Опція Integration (Інтеграція) предоставляє на вибір ряд інтеграторів (integrators) — алгоритмів або наборів математичних методів для розрахунку фізики руху частинок. Нижче описані дані інтегратори з точки зору потреби достягнення аніматором необхідної поведінки.

Euler (Ейлер) Також відомий як «Вперед Ейлера» (“Forward Euler”). Найпростіший інтегратор. Дуже швидкий, однак також і менш точкий. Якщо не використовується згасання, то частинки будуть отримувати все більше енергії з часом — наприклад, відскакуючі частинки будуть відскакувати все вище і вище з часом. Існує і протилежний метод «Назад Ейлера» (“Backward Euler”), що поки що не втілений для розрахунку, який дає зменшення енергії з часом, навіть без задіяння згасання. Використовуйте «Вперед»-метод Ейлера для отримання коротких імітацій або імітацій з великою кількістю згасань, у ситуаціях, де швидкі розрахунки більш важливі, ніж точність результату.
Varlet (Верле) Дуже швидкий і стабільний інтегратор, енергія запасається з часом і дуже мало витрачається.
Midpoint (Середина) Відомий як «метод Рунге-Кутти 2-го порядку». Повільніший ніж метод Ейлера, однак більш стабільний. Якщо пришвидшення є постійним (без перетягу, наприклад), то і енергія буде беззмінна. Слід зазначити, що у прикладі з відскакуючим частинками вони тільки на початку будуть відскакувати вище і з часом амплітуда зменшиться. Даний інтегратор добре підхожий для застосування у більшості стандартних випадків.
RK4 Скорочено від “4th order Runge-Kutta” — «метод Рунге-Кутти 4-го порядку». Подібний до методу «Середина», але повільніший і в більшості випадків менш точний. При ньому значення енергії беззмінне, навіть коли пришвидшення не є постійним. Застосування цього методу потребується у складних імітаціях, коли метод «Середина» не дає досить точних результатів.
Timestep (Квант часу)
Крок час імітації на кадр (секунд на кадр).
Subframes (Підкадри)
Визначає кількість підкадрів для підвищення стабільності та кращого градуювання імітацій. Використовуйте вищі значення для більш швидко рухливих частинок.

Попередня: Фізика взаємодій частинок | Головна | Наступна: Ключована фізика частинок