From BlenderWiki

Jump to: navigation, search
Blender3D FreeTip.gif
IMPORTANT! Do not update this page!
We have moved the Blender User Manual to a new location. Please do not update this page, as it will be locked soon.

Процедурні текстури

Список типів текстур у контексті «Текстура» із виділеними процедурними текстурами

Процедурні (procedural) текстури — це текстури, що генеруються математично. У загальному вони відносно прості для використання, оскільки не потребують спеціальних зусиль для їх розкладання на об'єкті — що, звичайно, не означає, що вони дуже прості за своєю суттю.

Ці текстури є реальними 3D-вимірними — вони можуть вписуватися в будь-які форми (навіть при їх обрізанні — ніби шматок деревини розділити на два і кожен з них збереже фактуру дерева).

Даний тип текстур не фільтрується та не загладжується. І це не є великою проблемою: користувач легко може зберегти потрібний вигляд у визначених межах.

До процедурних текстур відносять такі текстури:


Загальні опції процедурних текстур

Базис шуму

Список типів базису шуму

Кожна текстура Blender'а, базована на шумі (за винятком текстур «Вороний», «Суміш», «Магія» та простої «Шум») має параметр шуму Basis (Базис), що дозволяє користувачу вибирати зі списку Noise Basis (Базис Шуму) алгоритм для генерації текстури. Дана опція дає процедурним текстурам неймовірну гнучкість (особливо для текстури «Масгрейв»).


Параметр Noise Basis регулює структурний вигляд текстури та дає такі типи на вибір:

Blender Original (Оригінальний Blender)
Voronoi F1 (Вороний F1)
Voronoi F2-F1 (Вороний F2-F1)
Original Perlin (Оригінальний Перліна)
Voronoi F2 (Вороний F2)
Voronoi Crackle (Тріск Вороного)
Improved Perlin (Покращений Перліна)
Voronoi F3 (Вороний F3)
Cell Noise (Шум Комірки)
Voronoi F4 (Вороний F4)

Два типи базису: «Improved Perlin» та «Original Perlin» відносно подібні до оригінального Blender Original.

Набла

Майже усі процедурні текстури у Blender'і використовують похідні для обчислення нормалей для розкладання текстур (за винятком текстур «Суміш» та «Магія). Похідні важливі для Нормалевих (normal) та Зміщеннєвих (displacment) Карт. Сила ефекту похідної визначається числовим параметром Nabla (Набла).

Поради

Використовуйте параметри опції «Size» (Розмір) у секції-панелі Mapping (Розкладка) для визначення розміру, з яким процедурні текстури будуть розкладатися на об'єкт.

Процедурні текстури можуть продукувати кольорові текстури, текстури тільки інтенсивності, текстури з альфа та нормалеві текстури. Якщо текстури тільки інтенсивності дають чорно-біле забарвлення розкладеної текстури, то можна додатково добре покращити цю ситуацію за допомогою градієнтів.
Попередня: Типи текстур у Blender'і | Головна | Наступна: Текстура «Суміш»