From BlenderWiki

Jump to: navigation, search

Estonian Wiki Team

Blenderi käsiraamat tõlgiti Tartu Kunstikooli algatusel, 3D-modelleerijate õppekava arendamise käigus ja Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse toel. Teostas OÜ Translating Dragon.


Tõlkemeeskond (tõlkemahtude järjekorras):